Cognitus
Cognitus -> Szkolenia -> Logopedyczne -> Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii cz. II – Kinesiotaping rozszerzony- szkolenie on-line

Plastrowanie statyczne i dynamiczne w logopedii cz. II – Kinesiotaping rozszerzony- szkolenie on-line

Celem kursu jest zapoznanie logopedów, fizjoterapeutów, stomatologów z metodami stosowanymi w terapii logopedycznej, stomatologicznej przy wykorzystaniu plastrów – kinesiotapingu typu cross, perforowany, statyczny, 4D i innych taśm z zakresu kinesiotapingu, plastry moksa, kulki magnetyczne, ziarno vaccaria. Pokażemy uczestnikom, jak zaplanować oraz prowadzić kompleksowe postępowanie terapeutyczne u pacjentów z różnymi dysfunkcjami w obrębie kompleksu ustno-twarzowego. Terapeuta po zakończeniu szkolenia powinien samodzielnie dobierać metody klejenia dysfunkcji a także umieć odpowiednio wykorzystać taśmy w procesie terapii logopedycznej, stomatologicznej.

Dla kogo? Kurs skierowany jest do logopedów i neurologopedów, fizjoterapeutów, lekarzy stomatologów, rodziców dzieci z wyzwaniami
W czasie kursu odbędą się zajęcia praktyczne z aktywnym udziałem uczestników.
Kurs skierowany jest do osób, które posiadają podstawową wiedzę z zakresu kinesiotapingu cz.I lub podstawowego i anatomii.

Wymagany certyfikat ukończenia kinesiotapingu!

Brak zaplanowanych szkoleń

Cena 600 zł

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Wprowadzenie do cz. II kinesiotapingu w logopedii – neurofizjologia, anatomia prosekcyjna i wisceralna w praktyce – holistyczne podejście.
2. Połączenia nerwowo – mięśniowe w aspekcie kinesiotapingu II w logopedii.
3. Podstawy tradycyjnej medycyny chińskiej, punkty spustowe, meridiany, akupresura. Medycyna chińska w logopedii i oddziaływanie wspólne.
4. Rodzaje taśm. Procesy związane z aktywnością taśmy.
5. Techniki tapingu: typu cross, perforowany, statyczny, 4D, plastry moksa, kulki magnetyczne, ziarno vaccaria.
6. Dysfunkcje aparatu mowy, kompleksu ustno-twarzowego i posturalne w praktyce logopedy.
7. Wstępna diagnoza i ocena w procesie kinesiotapingu logopedycznego.
8. Techniki praktycznego wykorzystania kinsiotapingu w dysfunkcjach określonych mięśni i nerwów.
9. Przegląd technik (terapie powięziowe, punkty spustowe, suche igłowanie, elaktrostymulacja, aplikatory itd.) wspomagających kinesioaping.
10. Techniki praktycznego wykorzystania określonych taśm w dysfunkcjach określonych mięśni i nerwów, odziaływanie meridian, punktów spustowych, powięzi na poszczególne dysfunkcje:
a. pionizacja języka
b. dysfagia
c. wspomaganie przełykania
d. bruksizm
e. seplenienie między zębowe
f. rozszczepy podniebienia i wargi
g. ślinienie
h. pacjenci po zabiegach chirurgicznych w tym tracheostomia i operacje onkologiczne
i. udar, MPD, autyzm, zespoły genetyczne
j. wady zgryzu
k. szczękościsk
l. porażenie nerwu twarzowego
m. neuralgia n. trójdzielnego
n. brak kontroli głowy
o. określone dyslalie.

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca – Ewa Wojewoda – sprawdź więcej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/

 
Facebook