Neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej

Neuroterapia oparta jest o technikę palpacyjno-pulsacyjną i dedykowana Pacjentom o zaburzonym napięciu mięśniowym w sferze orofacjalnej (warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy i szyi). Metoda zawiera w sobie także stymulację lodem opartą o zasadę zimno-ciepło o charakterze zewnętrznym i wewnętrznym. Celem masażu jest nie tylko znormalizowanie napięcia mięśniowego, ale także terapia i profilaktyka dysfagii neurogennych.

ZAPISZ SIĘ

Warszawa, 1.12.2018

Gdańsk 31.03.2019

Kraków 12.05.2019

Wrocław 02.06.2019

cena: 299 zł

 metoda autorska oparta na doświadczeniach belgijskich

pionierskie połączenie metod diagnostycznych i neurostymulacyjnych

– warsztat praktyczny

Odbiorcy szkolenia: logopedzi, neurologopedzi, terapeuci, rodzice, opiekunowie i sami Pacjenci

Program szkolenia:

Część teoretyczna:

 1. Budowa anatomiczna i czynności aparatu mowy
 2. Czym jest neuroterapia palpacyjno-pulsacyjna sfery orofacjalnej
 3. Stymulacja zmiennocieplna sfery orofacjalnej (ciepło-lód)
 4. Specyfika i adresaci terapii (dziecko/pacjent dorosły)
 5. Narzędzia wykorzystywane do neuroterapii zewnętrznej i wewnętrznej
 6. Znaczenie neuroterapii palpacyjno-pulsacyjnej w terapii Pacjenta dorosłego i dziecka
 7. Pozycja ciała pacjenta – ułożenie w zależności od stanu klinicznego
 8. Programowanie terapii – pacjent świadomy : pacjent nieświadomy
 9. Pacjent z rurką tracheostomijną – możliwości i ograniczenia w neuroterapii
 10. Pacjent spastyczny : pacjent wiotki – dobór metod terapeutycznych
 11. Case study

Część praktyczna:

 1. Neuroterapia zewnętrzna sfery orofacjelnej
 2. Oddziaływania neuroterapeutyczne wnętrza jamy ustnej – stymulacja (przedsionka, języka, podniebienia)
 3. Neurostymulacja szyi i mięśni krtani

Informacje dodatkowe: Szkolenie wzbogacone jest autorskimi materiałami multimedialnymi – filmy, zdjęcia, pokazy. Każdy z uczestników otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia

Prowadząca szkolenia:

Marta Monika Zawichrowska – neurologopeda i certyfikowany terapeuta C-EYE (cyberoko). Diagnosta QEEG (mapowanie mózgu) i terapeuta tDCS.

Wykładowca akademicki… – dydaktyk na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Gdańskim, gdzie prowadzi badania naukowe na grupie dzieci z dystrofiami mięśniowymi.

Specjalista otwarty na nowe metody terapii…- współpracuje z ośrodkiem zajmującym się Pacjentami w śpiączkach znajdującym się w Belgii, oraz Katedrą Nowoczesnych Technologii na Uniwersytecie w Luxemburgu, która tworzy nowe aplikacje i sprzęt do pracy z Pacjentami. Czyli teoretyk i praktyk w jednym…

W swej pracy terapeutycznej wykorzystuje nowoczesne technologie:

 • system C-EYE (cyberoko) – umożliwia komunikację i rehabilitację osób po udarach, urazach

czaszkowo-mózgowych, wybudzonych ze śpiączki i w innych, równie ciężkich stanach neurologicznych (SM, SLA). Ze sprzętu korzystają również dzieci z niepełnosprawnością fizyczną/intelektualną, MPD, dystrofiami mięśniowymi, zespołem Retta itp.

 • protezę mowy Mówik – oprogramowanie do komunikacji wspomagającej oraz terapii mowy dla dzieci i osób dorosłych.
 • kask do tworzenia tzw. mapy mózgu (QEEG) – tego rodzaju diagnostyka pozwala na

skanowanie pracy mózgu i ocenę dysfunkcji w poszczególnych płatach.

 • mikropolaryzację tDCS – przezczaszkową stymulację stałoprądową obszarów mózgu, w których występują deficyty

Prowadzi terapię neurologopedyczną dzieci i dorosłych wzbogaconą o alternatywne metody komunikacji.

Informacje uzupełniające i referencje: Znany Lekarz Marta Zawichrowska

 

 

 

                                                                                                                 

 

 

Brak możliwości komentowania