Neurorehabilitacja w logopedii

Na szkolenie zapraszamy fizjoterapeutów, logopedów, stomatologów, pedagogów specjalnych, nauczycieli, specjalistów , rehabilitantów, studentów, terapeutów w zakresie wspomagania terapii logopedycznej dzieci i dorosłych w zaburzeniach neurologicznych i rozwojowych , oraz osoby pracujące z ” dziećmi i dorosłymi z wyzwaniami”

Terminy zaplanowanych szkoleń:
 • 13 listopada 2020 r. (14:00 - 20:00) ZAPISZ SIĘ
 • 💰Cena: 460 zł

            Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami wybranych struktur w obrębie twarzy i technikami pracy torującymi właściwą pracę mięśni w obrębie twarzy i szyi, wybrane techniki terapii manualnej stawów skroniowo-żuchwowych. Szkolenie pozwala na zwiększenie efektów tradycyjnych metod stosowanych w logopedii w współpracy technik wykorzystywanych przez fizjoterapeutów i neurologów. Poszerzenie wiedzy z zakresu torowania nerwowo- mięśniowego, technik zmieniających napięcie mięśniowe. Trening mięśni twarzy , neurorehablitacja struktur mięśni twarzy połączona z ruchami globalnymi ciała i ich wzajemne odziaływanie.

  Szkolenia z zakresu

  Neurorehabilitacja w logopedii obejmujące wybrane techniki:

  -neurorehabilitacja mięśni i nerwów w zaburzeniach o podłożu neurologicznym w logopedii,

  -terapia manualna w zaburzeniach stawu skroniowo -żuchwowego,

  -trening nerwowo- mięśniowy w obrębie twarzy i szyi.

   

  Część teoretyczna połączona z pokazem i praktycznym zastosowaniem metod

  Zarys historyczny

  • Wprowadzenie do neurorehabilitacji mięśni i nerwów
  • Wykorzystanie technik usprawniających działanie mięśni i nerwów w obrębie twarzy i szyi
  • Podstawy anatomiczne struktur aspekcie omawianych zagadnień( stawy skroniowo-żuchwowe, mięśnie, nerwy, powięzi itd.)
  • Trening nerwowo- mięśniowy w obrębie twarzy i szyi.
  • Pozycjonowanie, odziaływanie holistyczne na pacjenta
  • Wykorzystanie napięć antagonistycznych w logopedii
  • Leczenie dysfunkcji głowy oraz okolicy stawów skroniowo-żuchwowych
  • Torowanie nerwowo- mięśniowe w ruchu podstawy teoretyczne
  • Odziaływania globalne wpływające struktury twarzy i szyi-praktyczne wykorzystanie na wybranych jednostkach chorobowych.
  • Przegląd technik alternatywnych wykorzystywanych w okolicy twarzy i szyi

  Część praktyczna obejmuje:

  • Stosowanie wybranych technik z zakresu neurorehabilitacji mięśni i nerwów w logopedii
  • Praktyczne wykorzystanie technik usprawniających działanie mięśni i nerwów w obrębie twarzy
    i szyi powięziowych w obrębie twarzy i szyi.
  • Trening funkcjonalny i torowanie nerwowe w jednostkach chorobowych z zakresu logopedii
  • Wieloaspektowe wykorzystanie poznanych technik w leczeniu dysfunkcji takich jak mózgowe porażenie dziecięce, zespół Downa, autyzm, udar mózgu, choroby genetyczne związane z demienielizcją neuronów, stwardnienie rozsiane, neuropatie i inne.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Prowadząca – Ewa Wojewoda – sprawdź więcej informacji o prowadzącej: https://cognitus.pl/o-nas/zespol/