Masaż logopedyczny dla zaawansowanych – podejście praktyczne (moduł II)

Dla kogo: logopedzi, terapeuci, rodzice.

Terminy zaplanowanych szkoleń:

 • Warszawa 13 listopada 2020 r. (14:00 - 19:00) ZAPISZ SIĘ
 • Kraków 14 listopada 2020 r. (09:00 - 14:00) ZAPISZ SIĘ
 • Poznań 21 listopada 2020 r. (09:00 - 14:00) ZAPISZ SIĘ

 • 💰Cena 380 zł

  1. Wywiad biologiczno-środowiskowy oraz kwestionariusze, które stanowią integralną część diagnozy logopedycznej. Ukierunkowanie na pacjenta z dysfunkcją neuromotoryczną.
  2. Masaż manualny twarzy (rozwinięcie o techniki pracy dostosowane do konkretnych wyzwań rozwojowych)– odpowiednio dostosowane techniki pracy z pacjentem z m.in.: MPD, zespołem Downa, zespołem Pradera-Williego, zespołem Williamsa.
  – głaskanie,
  – rozcieranie,
  – wibracja,
  – ugniatanie.
  3. Praca z tubkami żuchwowymi i wykorzystanie ich w masażu logopedycznym. Praktyczne strategie postępowania w zaburzeniach napięcia mięśniowego okolicy rofacjalnej, strategie pracy w sygmatyzmie międzyzębowym i bocznym.
  4. Masaż w połączeniu ze stymulacjami intraoralnymi, mającymi na celu przygotowanie pacjenta z dysfunkcją neuromotoryczną do treningu karmienia.
  5. Warsztat z analizą studium przypadku.

  📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

  Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest ukończenie – Masażu logopedycznego od podstaw (moduł I)