Jak rozumieć dysfagię dziecięcą i zaplanować terapię? – szkolenie stacjonarne

Brak zaplanowanych szkoleń
💰Cena: 1300 zł

Szkolenie (16 godzin dydaktycznych) skierowane jest do logopedów, neurologopedów, fizjoterapeutów i lekarzy zainteresowanych tematem dysfagii.

1 dzień – zajęcia od godz. 10 (8 jednostek dydaktycznych po 45 min)
2 dzień – zajęcia od 8.30 (8 jednostek dydaktycznych po 45 min)

Celem szkolenia będzie pokazanie w jaki sposób należy rozumieć i wykorzystać informacje z diagnozy dysfagii do celów terapeutycznych. Omówione treści będą ilustrowane przypadkami klinicznymi. Zostaną przedstawione metody instrumentalne stosowane podczas oceny funkcjonalności i bezpieczeństwa karmienia doustnego u dzieci ze szczególnym uwzględnieniem wideofluoroskopowej oceny połykania (VFSS).

Poruszone zostaną następujące zagadnienia:
1. Połykanie jako funkcja wieloukładowa
2. Współzależność poszczególnych elementów funkcji połykania
3. Kamienie milowe w rozwoju funkcji pobierania pokarmu
4. Krótka charakterystyka specyficznych cech dysfagii towarzyszącej wybranym problemom medycznym:
• mózgowe porażenie dziecięce,
• problemy kardiologiczne,
• wcześniactwo,
• uszkodzenie OUN,
• atrezja przełyku,
• choroby nerwowo mięśniowe.
5. Metody instrumentalne wykorzystywane do diagnozy dysfagii dziecięcej (wideofluoroskopia połykania -VFSS, endoskopowa ocena połykania -FEES, manometria wysokiej rozdzielczości)
6. VFSS jako „złoty standard” w ocenie zaburzeń połykania u dzieci
7. Interpretacja kluczowych elementów w obrazie VFSS
8. Metody stosowane w terapii zaburzeń połykania

📃Uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Zaświadczenie spełnia wymogi par. 23 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2019 r.).

Prowadząca: Dr n. społ. Ewa Winnicka – neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta NDT-Bobath. W roku 2014 odbyła staż w Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago, gdzie obserwowała pracę specjalistów w zakresie żywienia i karmienia dzieci z różnymi problemami klinicznymi. Jest pierwszym logopedą w Polsce, który został zaangażowany do wykonywania i opisywania wideofluoroskopowej oceny połykania (VFSS) u dzieci z dysfagią.  Od 2016 roku jest instruktorem metody VitalStim wykorzystującej elektrostymulację w zaburzeniach połykania. Posiada duże doświadczenie w zakresie diagnozowania i terapii trudności z karmieniem dziecka. Jest autorką artykułów i badań opisujących te problemy. Efekty swojej pracy prezentuje na krajowych i zagranicznych konferencjach poświęconych gastroenterologii dziecięcej i dysfagii. Jako wykładowca akademicki i szkoleniowiec