Autoprezentacja i wystąpienia publiczne

OPIS SZKOLENIA:

Efektywna autoprezentacja to nie tylko umiejętność prezentowania siebie przed innymi ludźmi. To świadomość swoich mocnych i słabych stron, to wiedza o komunikacji werbalnej

i niewerbalnej. To umiejętność, która kreuje wizerunek danej osoby. To także umiejętność wykorzystania stresu jako czynnika mobilizującego i sprzyjającego, to umiejętność wywierania pozytywnego wrażenia na innych. Uczniowie często mają zadania, w których umiejętność ta jest niezbędna. Jeśli chcecie pomóc im w doskonaleniu swoich umiejętności
w tym zakresie ten warsztat jest dla was.

Cena za kurs :

170 zł za osobę

ZAPISZ SIĘ

 

Cele szkolenia:

 • Rozwój umiejętności autoprezentacji;
 • Wzrost świadomości własnej (i innych) komunikacji niewerbalnej;
 • Poprawa umiejętności radzenia sobie ze stresem podczas wystąpień publicznych i przekazywania tej wiedzy uczniom;
 • Poznanie metod pomocnych w przygotowywaniu wystąpień publicznych

PROGRAM

 • Czym jest autoprezentacja?;shutterstock_732609642
 • Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas autoprezentacji;
 • Analiza indywidualnych stylów prezentacji pod kątem celu i audytorium;
 • Techniki wywierania pozytywnego wrażenia;
 • Mowa ciała, praca głosem;
 • Budowanie relacji z odbiorcami; atmosfera, przestrzeń, dynamika;
 • Efektywne sposoby radzenia sobie ze stresem przed i podczas prezentacji;
 • Profesjonalna prezentacja; przygotowanie merytoryczne.

Po szkoleniu uczestnicy:

 • Poznają mocne i słabe strony w autoprezentacji uczniów;
 • Dowiedzą się jak ich postrzegają inni;
 • Poznają techniki, które pomogą zminimalizować stres podczas autoprezentacji