Komunikacja w grupie

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie i rozpoznawanie najczęściej popełnianych błędów komunikacyjnych;
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania postaw komunikacyjnych;
 • Poznanie narzędzi ułatwiających porozumiewanie się z innymi w trakcie trudnych rozmów;
 • Rozwój umiejętności rozpoznawania emocji i sposobów radzenia sobie z nimi podczas rozmów;
 • Rozwój umiejętności wyrażania uczuć, postaw, opinii;
 • Poprawa umiejętności konstruktywnego przekazywania informacji zwrotnych;
 • Rozwój umiejętności komunikacyjnych technik liderskich

 

Zakres merytoryczny:

 • Trening komunikacji asertywnej
 • Komunikacyjne techniki liderskie
 • Asertywność
 • Techniki wywierania wpływu w praktyce oraz antymanipulacja
 • Odważne rozmowy
 • *Wystąpienia publiczne

 

PROGRAM

 1. Wprowadzenie
 2. Komunikacja werbalna, niewerbalna- znaczenie (sygnały niewerbalne, świadczące
  o przyjaznym nastawieniu do innych, sygnały świadczące o wrogim, agresywnym nastawieniu)
 3. Rodzaje komunikacji niewerbalnej
 4. Rola emocji w przekazie
 5. Bariery komunikacyjne
 6. Uszy von Thuna
 7. Sposoby usprawniania komunikacji
 8. Techniki aktywnego słuchania: parafraza, klaryfikacja, odzwierciedlanie, pytania otwarte, dowartościowywanie, podsumowanie
 9. Trening komunikacji asertywnej dla lidera zespołu projektowego
 10. Komunikacyjne techniki liderskie- Charakterystyka komunikacji lidera
 11. Odważne rozmowy- burza mózgów, przykłady uczestników
 12. Asertywność
 13. Ocena a opinia
 14. Komunikat „ja”
 15. Konstruktywna krytyka i informacje zwrotne
 16. Rola pochwał
 17. Techniki wywierania wpływu w praktyce oraz antymanipulacja: zachowanie uległe, agresywne, manipulacyjne a asertywne- charakterystyka
 18. Etyka w komunikacji, „savoir vivre”
 19. Reguły i techniki wywierania wpływu:

reguła wzajemności

– reguła zaangażowania- konsekwencji

– technika „niskiej piłki”

– technika „stopy w drzwiach”

– reguła społecznego dowodu słuszności- konformizm

– reguła autorytetu- eksperyment Milgrama

– reguła sympatii

– prawo limitu

* placebo- prawo oczekiwań, *prezent, *zasada kontrastu, *zadawanie zamkniętych pytań, * cytaty, *błędne skojarzenia

 1. trudne rozmowy- przykłady uczestników
 2. Wystąpienia publiczne:

znaczenie komunikacji niewerbalnej w przekazie, wskazówki dotyczące jej usprawnienia

 1. Podsumowanie zajęć, pytania od uczestników

 

CZAS TRWANIA: 16 GODZIN

CENA: 550 zł

ZAPISZ SIĘ

Cena dla grupy ustalana jest indywidualnie