Komunikacja w oparciu o porozumienie bez przemocy (NVC)

Szkolenie skierowane jest do osób, które chcą rozwijać umiejętność komunikowania się w stylu Nonviolent Communication (NVC) w codziennym życiu i w pracy zwłaszcza w zawodach, gdzie obecny jest stały kontakt z ludźmi jak np.: nauczyciel, pedagog, psycholog szkolny.

Porozumienie Bez Przemocy (NVC) stworzył ponad 40 lat temu Marshall B. Rosenberg – doktor psychologii, były współpracownik Carla Rogersa – twórcy psychologii humanistycznej. Dzisiaj ta niezwykła metoda jest stosowana w 35 krajach świata: w związkach intymnych, rodzinach, szkołach, biznesie, miejscach największych konfliktów zbrojnych, więzieniach i wielu innych obszarach.

Zapisz się

Czas trwania szkolenia: 16 godzin ( 2 dni)

Opis szkolenia:

Język Porozumienia określany bywa językiem żyrafy czy językiem serca i zwiększa szanse na tworzenie silnego i żywego kontaktu z innymi.

Model komunikacji NVC wyklucza grę w „Kto ma rację?”, język i sposób myślenia w kategoriach dobrze/żle, właściwie/niewłaściwie, lepiej/gorzej. Żądania, porównywanie czy zrzucanie odpowiedzialności służy bardziej kulturze dominacji i uzyskiwania nad kimś kontroli niż bliskiemu
i silnemu kontaktowi z drugim człowiekiem.

Porozumienie bez Przemocy (NVC) poprzez cztery proste kroki i konkretne wskazówki łagodzi nieporozumienia i ułatwia codzienne rozmowy budując wysoką jakość empatycznych relacji. Zapobiega powstawaniu konfliktów, a jednocześnie bazując na uniwersalnych potrzebach daje większe możliwości i szanse na zaspokajanie naszych potrzeb. NVC jednocześnie bierze pod uwagę potrzeby innych, dając szansę na wygraną wszystkich zainteresowanych. Innymi słowy realizujemy strategię wygrany – wygrany poprzez odwoływanie się do rdzennych potrzeb.

Wychodząc z założenia, że potrzeby wszystkich ludzi są uniwersalne i jednakowo ważne, NVC pozwala budować żywe, autentyczne, bliskie, pełne zrozumienia relacje, uczy, jak brać odpowiedzialność za swoje życie i potrzeby oraz jak pomagać innym w docieraniu do swoich pragnień i możliwości ich zaspokojenia.

Cele szkolenia:

Zdobycie umiejętności niezbędnych do konstruktywnego porozumiewania się z ludźmi w środowisku szkolnym.

Program szkolenia:

 1. Wprowadzenie do NVC;
 2. Język żyrafy – język szakala;
 3. Rozpoznawanie, nazywanie i wyrażanie swoich potrzeb;
 4. 4 kroki w Porozumieniu Bez Przemocy;
 5. Komunikaty blokujące komunikację;
 6. Prowadzenie rozmowy zgodnie z zasadami NVC;
 7. Konstruktywne rozwiązywanie sytuacji konfliktowych.

Metody:

Ćwiczenia indywidualne i grupowe, odgrywanie ról, dyskusje moderowane, case study, burza mózgów, demonstracje .

Po szkoleniu uczestnicy:

 1. Potrafią zastosować zasady komunikacji bez przemocy w swoim środowisku;
 2. Znają efektywne sposoby budowania relacji z uwzględnieniem emocji i potrzeb;
 3. Zwiększą umiejętność asertywnej komunikacji;
 4. Zminimalizują ryzyko konfliktów w swoim miejscu pracy;

Czas trwania szkolenia: 16 godzin ( 2 dni)

Prowadząca:

Magdalena Wolfart – Samselska – absolwentka pedagogiki, dyplomowany doradca zawodowy, coach ( w tym coaching oparty na potrzebach i NVC), trener. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, studentami, kobietami przewlekle chorymi oraz osobami po 50 roku życia. Doświadczenie zdobyła m.in. w projektach: „Reaktywacja 45+”, „Moje Życie – Mój Projekt”, “Przedsiębiorcza Uczelnia”, ”Nowe umiejętności – nowe możliwości”, “Otwarci na Jutro”. Dotychczas przeprowadziła ponad tysiąc godzin indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego
i coachingu. Prowadziła również zajęcia ze studentami z zakresu: rozwoju zawodowego człowieka, rekrutacji i selekcji pracowników oraz rozwoju osobistego coacha. Obecnie współpracuje
z Centrum Pomocy Społecznej dla dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, Ośrodkiem Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Ursynów oraz prowadzi prywatną praktykę jako doradca zawodowy i coach.


.