Trener postaw emocjonalnych dzieci i młodzieży

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie skierowane do nauczycieli pedagogów, psychologów, animatorów , instruktorów oraz wszystkich, którzy pracują/ chcą pracować z dziećmi. Pozwala na lepsze zrozumienie dzieci, ich emocji, zachowań. Daje gotowe rozwiązania, aby z emocjami pracować. Uczy, jak projektować  szkolenia dla dzieci, a także planować i przeprowadzać  zajęcia rozwijające szereg kompetencji. Umiejętności nabyte na szkoleniu można wykorzystać  zarówno w dotychczasowej pracy, jak i podczas działań prowadzonych w ramach własnej działalności. Szkolenie połączy teorię niezbędną w pracy z dziećmi z bardzo praktycznymi grami i ćwiczeniami.

 

🗓Warszawa, 30.11 – 1.12.2019 r.

🗓Warszawa, 29.02 – 1.03.2020 r.

🕘Godziny szkolenia: 9:00 – 15:00
💰Cena 480 zł

ZAPISZ SIĘ

CELE SZKOLENIA:

 1. Zdobycie wiedzy dotyczącej inteligencji emocjonalnej
 2. Poznanie aktywnych metod  pracy z grupą
 3. Nauczenie się projektowania szkoleń cyklów edukacyjnych
 4. Poznanie technik radzenia sobie z oporem w grupie


PROGRAM SZKOLENIA

 1. Jak rozwija się inteligencja emocjonalna dziecka?
 2. Metody rozwijania empatii, samoświadomości i samoakceptacji
 3. Kształtowanie właściwej komunikacji i postawy asertywnej
 4. Techniki tworzenia postawy współpracy w grupie
 5. Zasady budowania szkoleń
 6. Ćwiczenia do wykorzystania w pracy z dziećmi i młodzieżą

KORZYŚCI PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA

 1. Wzbogacenie pedagogicznego warsztatu pracy
 2. Poszerzenie kompetencji o metodologię tworzenia szkoleń i ćwiczeń
 3. Otrzymanie gotowych scenariuszy do wykorzystania na zajęciach
 4. Zdobycie certyfikatu, który przyda się w awansie zawodowym