Train the trainers – podstawy pracy trenera

Szkolenie skierowane jest do osób, które zamierzają wykonywać zawód trenera oraz do osób szkolących, które potrzebują uporządkować swoją wiedzę i potwierdzić ją zaświadczeniem.

Brak zaplanowanych szkoleń

Czas trwania szkolenia: 30 godzin dydaktycznych,

Cena szkolenia: 900 zł

Cele szkolenia:

 1. Poznanie podstawowych zasad tworzenia i prowadzenia szkoleń
 2. Poznanie aktywnych metod prowadzenia szkoleń
 3. Nabycie umiejętności trenerskich
 4. Zapoznanie się ze zjawiskiem procesu grupowego
 5. Przećwiczenie krótkich wystąpień trenerskich
 6. Określenie zasobów i obszarów do rozwoju trenera

Program szkolenia:

 1. Elementarz trenera
 • Struktura INTRO
 • Model uczenia się dorosłych
 • Badanie potrzeb szkoleniowych
 • Projektowanie szkoleń
 • Proces grupowy, dynamika procesu grupowego.
 1. Umiejętności trenerskie
 • Umiejętności komunikacyjne trenera /techniki aktywnego słuchania/
 • Umiejętności coachingowe trenera/wspieranie, podążanie, towarzyszenie/
 • Aktywne metody prowadzenia szkoleń
 • Praca z grupą
 • Trudne sytuacje na sali szkoleniowej
 • Przykłady z sali szkoleniowej
 1. Krótkie etiudy trenerskie
 • Autoprezentacja trenera
 • Prezentacja krótkiego odcinka szkolenia
 • Informacje zwrotne
 • Określenie zasobów i obszarów do rozwoju trenera

Kwalifikacje po szkoleniu: Po ukończeniu szkolenia uczestnik jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń. Certyfikat pozwala na posługiwanie się tytułem Trenera.

Prowadząca:  Katarzyna Świątkowska – trener rozwoju osobistego, akredytowany coach ICF na poziomie ACC, terapeuta TSR i RTZ pedagog. Ukończyła Szkołę Trenerów Instytutu Coachingu w Warszawie w wymiarze 240 godzin oraz Szkołę Trenerów Procesów Grupowych Haliny Nałęcz-Nieniewskiej w wymiarze 260 godzin oraz wiele szkoleń doskonalących techniki trenerskie. Od 15 lat prowadzi praktykę trenerską, specjalizuje się w szkoleniach z zakresu doskonalenia kompetencji miękkich. W ramach Akademii Trenera i Coacha szkoli trenerów i kandydatów na trenerów. Współpracuje z biznesem i organizacjami pozarządowymi.

W ramach szkolenia zapewniamy: materiały szkoleniowe, zaświadczenia, przerwy kawowe.