Szkoła Trenerów

OPIS

Szkolenie skierowane jest do osób, którzy  w swojej pracy zawodowej stoją przed wyzwaniem pracy z grupą, wystąpieniami publicznymi, prezentacjami. Mogą w nim wziąć udział pracownicy firm szkoleniowych, trenerzy wewnętrzni, nauczyciele, osoby prowadzące spotkania grupowe. Szkolenie prowadzone jest przez wielu doświadczonych trenerów, co daje możliwość poznania wielu stylów pracy trenerskiej zgodnej z standardami kompetencyjnymi i etycznymi zwodu trenera. Szkolenie daje możliwość zdobycia dynamicznie rozwijającego i dobrze płatnego zawodu.

 LICZBA GODZIN:

200 h zajęć teoretyczno –praktycznych

40h – trening interpersonalny

Szkoła Trenerów jest rocznym cyklem szkoleniowym, który umożliwia zdobycie umiejętności niezbędnych do ubiegania się o rekomendację I stopnia (trener warsztatu umiejętności psychospołecznych) Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele średnio co dwa tygodnie. Trening interpersonalny odbywa się od środy do niedzieli. Rozpoczęcie zajęć ostatni tydzień września 2016 roku.

ZAPISZ SIĘ

CELE SZKOLENIA:

Głównym celem szkolenia  jest stworzenie możliwości do zdobywania wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbędnej w pracy trenera oraz we współpracy z grupą.  Szkolenie daje również okazję do doskonalenia swojego warsztatu wystąpień publicznych. Poprzez podział na moduły, szkolenie pozwala w sposób uporządkowany poznać specyfikę pracy trenera. Ponadto w trakcie szkolenia jak również po jego zakończeniu uczestnicy będę mogli pełnić  funkcję co-trenera, towarzysząc trenerom współpracującym ze SWPR w warsztatach odbywających się na Uczelni.

PROGRAM SZKOLENIA:

Szkolenie zostało podzielone na 3 moduły:

I Rozwój osobisty trenera

 1. Trening interpersonalny
 2. Komunikacja w zespole
 3. Narzędzia skutecznej komunikacji i autoprezentacji w prowadzeniu szkoleń
 4. Asertywność  w pracy trenera
 5. Trening antystresowy
 6. Emisja głosu i estetyka mówienia

II Przygotowanie metodologiczne

 1. Badanie i analiza potrzeb szkoleniowych
 2. Projektowanie programów i materiałów szkoleniowych
 3. Metody  i techniki szkoleniowe
 4. Przygotowanie i prowadzenie prezentacji
 5. Ewaluacja szkoleń

III Przygotowanie trenerskie

 1. Proces grupowy i jego wykorzystanie w tworzeniu sytuacji edukacyjnych
 2. Opór w grupie
 3. Trudne sytuacje szkoleniowe
 4. Warsztaty autorskie uczestników, Etiudy Trenerskie

FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ:

Zajęcia prowadzone są w formie warsztatu i treningu.

KWALIFIKACJE  PO UKOŃCZENIU SZKOLENIA:

Po ukończeniu szkolenia, poprowadzeniu samodzielnego warsztatu i zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom Trenera Biznesu. Otrzymuje również wiedzę i umiejętności niezbędne do ubiegania się o rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

PROWADZĄCY:

Centrum Szkoleń współpracuje z wieloma  trenerami, superwizorami i coachami. Poza wieloletnim doświadczeniem trenerzy posiadają certyfikaty, rekomendacje i referencje od firm i instytucji, z którymi na co dzień współpracują.

CENA:

3500 zł. – cena zawiera materiały, serwis kawowy. Możliwość opłaty w ratach.

TERMIN: Rozpoczęcie zajęć wrzesień 2016

KONTAKT:  Katarzyna Świątkowska, tel: 513 198 892, k.swiatkowska@cognitus,pl