Wystąpienia publiczne

CELE SZKOLENIA:

 • Poznanie metod tworzenia prezentacji ze względu na jej cel;
 • Rozwój umiejętności komunikacji niewerbalnej podczas wystąpień publicznych;
 • Poznanie technik wzbudzających zainteresowanie odbiorców;
 • Poprawa umiejętności planowania przebiegu wystąpienia;
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem i tremą podczas wystąpień;
 • Rozwój praktycznych umiejętności pracy z kamerą

 

Zakres merytoryczny:

 • Komunikacja werbalna- aspekty formalne
 • Komunikacja niewerbalna
 • Przygotowanie i prowadzenie prezentacji
 • Sztuka retoryki
 • Warsztat z kamerą – ćwiczenia
 • Praca nad wizerunkiem prowadzącego prezentację
 • Stres i trema

 

ASPEKTY TWARDE I MIĘKKIE

 1. Ja jako odbiorca- czego oczekuję od prezentacji, wystąpienia publicznego- burza mózgów
 1. Czego potrzebuję, by przygotować prezentację? Jakie informacje są niezbędne?
 2. Temat, czas, cel, grupa odbiorców, materiały, środki przekazu
 3. Definiowanie celu, analiza audytorium, forma i środki przekazu, ramy czasowe
 4. Formalna strona prezentacji
 5. Sztuczki z PowerPointem
 6. Dynamizowanie prezentacji – audio, video i materiały z internetu w prezentacji
 1. Model budowania przekazu C.E.L.O.W.O. (Ciekawość, Emocje, Lekcja, Obrazy, Wiarygodność, Opowieść)
 2. Budowa prezentacji- Projektowanie zawartości prezentacji w kontekście pożądanego efektu
 3. Kryteria efektywności prezentacji i wystąpienia
 4. Ustalenie celu prezentacji
 1. Planowanie wystąpienia
 2. Cele prowadzącego a potrzeby słuchaczy
 1. Środki przekazu
 2. Style uczenia się odbiorców
 1. Budowanie struktury prezentacji
 2. Proporcje zawartości elementów struktury
 3. Wzorce budowania i funkcje wstępu, rozwinięcia i zakończenia
 1. Mowa werbalna profesjonalnego oratora
 1. Manieryzmy i błędy językowe
 2. Dostosowanie języka i formy przekazu do audytorium
 3. Stosowanie języka korzyści
 4. Kolejność i struktura elementów wypowiedzi – zasada 3P
 5. Jak zaciekawić odbiorców – sztuka retoryki
 • Obrazowe mówienie
 • Dynamika,
 • Poruszanie się po scenie
 • Intonacja
 • porównania, przykłady
 • Budowanie napięcia
 • Anegdota
 • Metafora
 • Antyteza
 • Pytanie retoryczne
 • Pauza
 • Słowa klucze
 1. Ćwiczenie- tekst czytany w różny sposób
 2. Mowa niewerbalna profesjonalnego prezentera: kontakt wzrokowy, mimika, postawa, wygląd, moja mowa ciała, gestykulacja, dykcja, intonacja, modulacja
 3. Trema i stres- jak sobie z nimi radzić przed wystąpieniem i w trakcie?
 4. Praca nad negatywnymi myślami
 5. Trudni odbiorcy: przykłady uczestników

*ćwiczenia:

– improwizacja- 60 sekundowe wystąpienie na wylosowany temat

krótkie wystąpienie autoprezentacyjne: o mnie w firmie, o mnie prywatnie; nagranie, odtworzenie i analiza nagrań

podziękowanie za nagrodę w imieniu firmy

nagranie wystąpień i odtworzenie wraz z analizą; prowadzący w roli konferansjera

 1. podsumowanie zajęć, pytania uczestników

Czas trwania szklenia: 2 dni

Cena indywidualna:450 zł

ZAPISZ SIĘ

Cena za grupę – do ustalenia