Coaching dla liderów

CELE SZKOLENIA:

 • Rozwój umiejętności aktywnego wspierania rozwoju podwładnych;
 • Nabycie wiedzy na temat narzędzi stosowanych przez coacha: superwizja, modelowanie, pytania, modele;
 • Rozwój umiejętności przeprowadzania rozmów coachingowych z pracownikami;
 • Rozwój umiejętności posługiwania się różnymi stylami prowadzenia coachingu;
 • Rozwój umiejętności kierowania własnym rozwojem

 

ZAKRES MERYTORYCZNY:

 • Diagnoza osobistego potencjału lidera
 • Samoświadomość
 • Kierowanie własnym rozwojem
 • Rozwój coachingowego stylu przywódczego
 • Mentoring
 • Narzędzia coachingowe dla lidera zespołu
 • Metody zwiększania zaangażowania i motywowania pracowników

 

PROGRAM:

 1. Coaching- czym jest?
 2. Coaching a mentoring- różnice
 3. Rola coacha
 4. Rola uczestnika coachingu
 5. Oczekiwania i potrzeby dotyczące coachingu
 6. Narzędzia wykorzystywane podczas procesu coachingego
 7. Ja jako coach, mój osobisty potencjał, kompetencje coacha
 8. Wielogłowy coach- ćwiczenie grupowe
 9. Koło satysfakcji życiowej
 10. Wyznaczanie celów
 11. Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna indywidualne motywatory do działania
 12. Metody zwiększania motywacji pracowników
 13. Model SMART
 14. Model GROW jako metoda osiągania ważnych celów
 15. Analiza zasobów
 16. Podsumowanie zajęć, pytania uczestników

Czas trwania: 2 dni

Cena indywidualna: 450 zł

ZAPISZ SIĘ

Cena dla grupy ustalana indyeidualanie