Studium przypadku przedszkolaka z trudnościami w zakresie komunikacji językowej – praktyczne wskazówki do pracy:

Program:

Studium przypadku przedszkolaka z trudnościami w zakresie komunikacji językowej (diagnoza, analiza dokumentacji, metody terapii, cele, efekty) – praktyczne wskazówki do pracy:

– dziecka z dyslalią obwodową,
– dziecka ze spektrum ASD,
– dziecka z wadą słuchu,
– dziecka z zaburzeniami napięcia mięśniowego,
– dziecka z trudnościami z zakresie karmienia,
– dziecka z zespołem genetycznym.

Zarejestruj się