Regulacja procesów ślinienia w terapii logopedycznej – podejście diagnostyczno-terapeutyczne. Nowość!

Program:

1.Przyczyny zaburzeń regulacji procesów ślinienia.

2.Możliwości oceny – elementy diagnozy nadmiernego ślinienia.

3.Wytyczne i wskazówki do pracy logopedycznej w zakresie regulacji procesów ślinienia.

4.Pytania, dyskusja, doświadczenia własne.

Prowadząca:

Ewa Wojewoda

Zarejestruj