Raz, dwa, trzy logopedię w przedszkolu prowadzisz Ty! Czyli dylematy logopedy przedszkolnego w praktyce

Program:
1. Przesiewowe badanie logopedyczne przedszkolaka – gotowe propozycje narzędzi badawczych, sugestie przeprowadzenia badań, propozycje konkretnych prób diagnostycznych.
2. Całościowa diagnoza logopedyczna, dziecka wymagającego stałej terapii: etapy diagnozy, obszary diagnostyczne, rozmowa z rodzicem, analiza dokumentacji i wytyczne do terapii.
3. Opinia logopedyczna, nie taka trudna jak się wydaje. Wskazówki pomocnicze do diagnozy opisowej.
4. Propozycje ścieżek terapeutycznych:
– jakie metody terapeutyczne mogę wykorzystać,
– kto może mnie wesprzeć w procesie terapeutycznym,
– holistyczne wsparcie dziecka z wada wymowy lub ograniczeniami w komunikacji językowej.

Zarejestruj się