Program profilaktyczny dla szkół gimnazjalnych”Wolni Razem”

sparkler-677774_1280

Program „Wolni razem” wspiera uczniów w budowaniu pozytywnych, codziennych relacji zarówno z rówieśnikami jak również dorosłymi.

ZAPISZ SIĘ

Celem zajęć jest:

 • wyposażenie uczniów w bezpieczne metody rozwiązywania konfliktów
 • wzmocnienie ich poczucia własnej wartości
 • pokazanie narzędzi wspierających w budowaniu długotrwałych pozytywnych relacji
 • wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy
 • kształtowanie umiejętności asertywnych.
 • ochrona ucznia przed podejmowaniem zachowań ryzykownych
 • kształtowanie właściwej postawy wobec substancji psychoaktywnych
 • uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy, palenie papierosów, picie alkoholu, zachowania agresywne.
 • poprawa relacji z rodzicami

Przykładowe elementy warsztatów:

 • burza mózgów – idealny człowiek
 • praca w zespołach – budowanie trwałych pozytywnych relacji vs. zachowania w sytuacjach konfliktowych – analiza przyczyn i konsekwencji poszczególnych zachowań
 • budowanie poczucia własnej sprawczości – na co mam wpływ, na co nie mam wpływu
 • wypracowanie modelu reagowania w sytuacjach szczególnych zagrożeń substancjami psychoaktywnymi
 • Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu

Co zyskają uczniowie:

 • poczucie odpowiedzialności za własne decyzje i zachowania
 • wiedzę o skutecznym budowaniu relacji i zaufania
 • znajomość narzędzi skutecznego zapobiegania i  rozwiązywania konfliktów
 • zapoznają się ze skutkami ubocznymi stosowania używek
 • uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie.
 • uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.
 • poznają metody radzenia sobie w trudnych sytuacjach
 • wzmocnią motywację do własnego rozwoju

Metody pracy:

 • psychozabawy,
 • praca w małych grupach,
 • burza mózgów,
 • wykład,debaty.
 • prezentacje krótkich fragmentów filmów tematycznych
 • spotkania z osobami, które pokonały nałóg i wyszły z uzależnienia.

Prowadząca:

Matylda Przepiórkowska

Psycholog, Mediator Rodzinny, Trener Umiejętności Społecznych.

Katarzyna Świątkowska

Pedagog, Coach ACC, Terapeuta TSR, Trener Umiejętności Społecznych.