Program profilaktyczny dla szkół podstawowych „Bezpieczni Razem”

PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Centrum Szkoleń Cognitus wspiera jednostki edukacyjne w przygotowaniu i opracowaniu diagnozy środowiska szkolnego w zakresie potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży oraz zagrożeń, na jakie narażony jest współczesny młody człowiek.

Program „Bezpieczni razem” ma na celu wyposażenie młodych uczniów w wiedzę
i umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, takich jak przemocowe i agresywne zachowania starszych kolegów czy reagowanie na presję rówieśniczą oraz wsparcie ich poczucia bezpieczeństwa.

ZAPISZ SIĘ

Cele szczegółowe programu:

 • wyjaśnienie powodów przemocowych zachowań u rówieśników
 • pokazanie możliwych, niekonfliktowych sposobów reagowania w trudnych sytuacjach
 • wskazanie sposobów zgłoszenia takich zachowań osobom dorosłym
 • poinformowanie o miejscach, w których mogą szukać wsparcia
 • kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji.
 • kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych.
 • wzbudzanie empatii, tolerancji i zachowań prospołecznych.
 • rozwijanie umiejętności współżycia społecznego w szkole i klasie

Przykładowe elementy warsztatów:

 • burza mózgów – kiedy czuje się spokojny i bezpieczny?
 • analiza zachowań – jakie sytuacje rówieśnicze są niemiłe i budzą przykre uczucia
 • praca w grupach – mam prawo! Analiza własnych praw i reakcji w sytuacjach trudnych
 • trening zastępowania agresji
 • empatia – umiejętność współodczuwania
 • wykluczenia z grupy rówieśniczej

Co zyskają uczniowie:

 • większe poczucie sprawczości i bezpieczeństwa
 • zobaczą jak reagować w sytuacjach dla nich niemiłych i trudnych
 • dowiedzą się gdzie szukać pomocy
 • zobaczą jak stawiać granice aby wzmocnić swoje bezpieczeństwo
 • zdobędą wiedzę na temat bezpieczeństwa w drodze do domu ze szkoły
 • doświadczą integracji klasowej i szkolnej

 

Metody pracy:

– psychozabawy,

– praca w małych grupach,

– burza mózgów,

– rozmowy pouczające

– odgrywanie scenek

– prezentacje krótkich fragmentów filmów tematycznych

 

Prowadząca:

Matylda Przepiórkowska

Psycholog, Mediator Rodzinny, Trener Umiejętności Społecznych.

Katarzyna Świątkowska

Pedagog, Coach ACC, Terapeuta TSR, Trener Umiejętności Społecznych.