Polityka prywatności i polityka 'cookies’

Dotyczy warunków korzystania ze strony www, usług internetowych świadczonych przez Cognitus.pl oraz akceptację warunków Polityki Prywatności, Polityki Cookies.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, technologii pojawiających się na stronie internetowej cognitus.pl oraz w treści profili Cognitus w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram).
 2. W zakresie zapytania, postanowień niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt z Administratorem serwisu za pośrednictwem adresu e-mail: szkolenia@cognitus,pl
 3. Wszelkie dane osobowe podane przez Użytkownika na stronie cognitus.pl zostają udostępnione dobrowolnie. Dane nie będą w jakikolwiek sposób udostępniane ani przekazywane osobom trzecim.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Przyczyną zmiany może być na przykład zmiana w zakresie działania technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązujących przepisach prawa lub rozwój i modyfikacje funkcjonalne strony. O wszelkich ewentualnych zmianach Użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem na stronie Cognitus, w informacji zawartej na profilach społecznościowych lub za pośrednictwem wiadomości email.

§2

DEFINICJE

 1. „Administrator”: Cognitus Katarzyna Świątkowska, ul. Dźwiękowa 16a, 02-857 Warszawa.
 2. „Użytkownik”: osoba lub podmiot odwiedzający stronę cognitus.pl i/lub profile w mediach społecznościowych i aktywnie korzystający z dostępnych zasobów.
 3. „Strona”: strona internetowa znajdująca się pod adresem cognitus.pl.
 4. „Newsletter” lub „usługa Newsletter”: oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora.
 5. „Umowa usługi Newsletter” lub „Umowa Newsletter”: oznacza umowę pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, której przedmiotem jest świadczenie usługi. W celu zawarcia należy wypełnić interaktywny formularz.

§3

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 2. Użytkownik dobrowolnie podaje dane osobowe za pośrednictwem formularzy znajdujących się na Stronie. Dane udostępniane są wyłącznie w celach określonych w danych formularzach.
 3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych oraz na otrzymywanie informacji marketingowych środkami komunikacji elektronicznej od Administratora w celu wysyłania newslettera, kontaktu z Użytkownikiem lub wysyłania informacji marketingowych, np. o wydarzeniach lub produktach oferowanych przez Administratora.
 4. Użytkownikowi przysługuje, w każdej chwili, prawo dostępu do treści danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania, żądania ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia. Zgoda Użytkownika może być w każdym czasie odwołana, co skutkować będzie usunięciem adresu e-mail z listy emailingowej. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane Użytkownika nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.
 6. Dane Użytkownika będą przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony, z uwzględnieniem zapisu §3 pkt. 4.
 7. W przypadku braku zgody na udostępnienie danych osobowych, Użytkownik nie będzie mógł skorzystać z materiałów lub usług oferowanych przez Administratora w ramach formularzy znajdujących się na Stronie.
 8. Użytkownik podając swoje dane osobowe zgadza się na ich przetwarzanie w celach marketingowych dotyczących produktów i usług Administratora. W tym na ich profilowanie dla potrzeb przygotowania spersonalizowanej oferty. Użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz sprzeciw wobec profilowania.
 9. Na Stronie cognitus.pl mogą pojawiać się linki odsyłające do innych stron www. Administrator nie odpowiada za treści przekazywane przez te strony. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
 10. Użytkownik podaje dane dobrowolnie, jednakże jest to konieczne do osiągnięcia celu lub podjęcia działań związanych z ich podaniem.
 11. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
 12. Administrator serwisu niniejszym informuje, że wykonuje obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku.
 13. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych podanych przez Użytkownika stanowią:
  • udzielona przez Użytkownika zgoda
  • wypełnienie prawnie dopuszczalnych celów realizowanych przez Administratora albo odbiorców danych, którymi są w szczególności marketing i promocja produktów i usług.

§4

FORMULARZE

Administrator stosuje następujące rodzaje formularzy w ramach menu Strony:

 1. Formularz zapisu na szkolenie – wymaga podania w odpowiednim formularzu danych niezbędnych do zgłoszenia na szkolenie (np. Imię, Nazwisko, adres e-mail, telefon, dane księgowe płatnika). Zgłoszenie jest równoznaczne z akceptacją Polityki prywatności.
 2. Formularz zapisu do Newslettera.
 3. Formularz kontaktowy – umożliwia wysłanie wiadomości do Administratora.
 4. Dane przetwarzane są przez Administratora zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.

§5

USŁUGA NEWSLETTER

 1. W celu korzystania z usługi Newsletter Użytkownik jest zobowiązany do podania prawdziwych danych. Usługa Newsletter świadczona jest nieodpłatnie.
 2. W celu świadczenia usługi Newsletter, Administrator będzie przetwarzać podany adres e-mail, podany przez Użytkownika w formularzu zapisu.
 3. W celu zwarcia umowy Newsletter Użytkownik zobowiązany jest do:
  1. Wypełnienia formularza zgłoszeniowego;
  2. Zaakceptowania Polityki prywatności i Polityki Cookies;
  3. Wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych i materiałów marketingowych w celach marketingowych;
  4. Wyrażenia zgody na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);
  5. Wyrażenia zgody na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przez Użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celach marketingowych oraz promocji produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
 4. Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 5. Powyższe zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane. Spowoduje to rozwiązanie umowy na świadczenie usługi Newsletter.
 6. Umowa Newsletter zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 7. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia umowy Newsletter w każdej chwili poprzez wypisanie się z listy subskrybentów Administratora. Dokona tego przez kliknięcie w wiadomości e-mail otrzymanej od Administratora w link dezaktywacyjny np. o treści „wypisz się”. Może też zrobić to w inny dogodny dla niego sposób, np. poprzez kontakt email z Administratorem.
 8. W przypadku złożenia przez Użytkownika reklamacji, Administrator ustosunkuje się do niej w terminie 14 dni roboczych, poprzez przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mail.

§6

KOMENTARZE

Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania, niezamieszczania komentarzy o charakterze spamu, treści obraźliwych, zawierających wulgarne lub obraźliwe zwroty, treści niezgodne z prawem lub zawierające jakiekolwiek linki do innych stron.

§7

TECHNOLOGIE

 1. Administrator stosuje następujące technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  1. Piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań marketingowych,
  2. Wbudowany kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
 2. W celu korzystania ze strony internetowej cognitus.pl niezbędne jest posiadanie:
  1. Urządzenia z dostępem do sieci Internet
  2. Aktywnej skrzynki elektronicznej odbierającej wiadomości e-mail
  3. Przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron www.

§8

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działania czy zaniechania podejmowane na ich podstawie.
 2. Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora. Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie treści zamieszczonych w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody.

§9

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zawierają nazwę strony www, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator serwisu cognitus.pl.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę www, dostosowaną do indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk pomocnych w analizie sposobu korzystania ze strony www, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.
 1. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.