Nasza kadra

Katarzyna Świątkowska –  organizator, wspiera uczestników we wszystkich działaniach logistyczno-formalnych.  Prosimy się do niej zgłaszać w razie wszelkich  trudności. Z wykształcenia terapeuta pracujący z osobami dorosłymi, coach, trener kompetencji miękkkich. Nr telefonu: 513 198 892

 

 

 

 

Aleksandra Kaczyńska – koordynator merytoryczny turnusów, logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, surdopedagog, terapeuta taktylny, trener karmienia, ukończyła kurs Nivel I, II, III Castillo Morales Argentina-Cordoba, ukończyła Curso Brondo Argentina-Cordoba.Podczas turnusu poprowadzi: -trening karmienia, zajęcia grupowe, -stymulacje ustnotwarzowe i kinesiotaping logopedyczny, – zajęcia słuchowe, – wczesną naukę czytania, – konsultacje dla rodziców.

Katarzyna Pawelec – logopeda, terapeuta słuchu i mowy, terapeuta miofunkcjonalny, pracuje z technologiami AAC, wprowadza wspomagające i alternatywne sposoby komunikacji, wdraża ćwiczenia słuchowe .Podczas turnusu poprowadzi: trening AAC, zajęcia logopedyczne, zajęcia wczesnej interwencji logopedycznej, stymulacje słuchowe, terapię ręki.

Marzena Leńczyk – logopeda, terapeuta dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera, trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych), pedagog specjalny, trener AAC.Poprowadzi na turnusie: TUS, zajęcia indywidualne pedagogiczne, zajęcia indywidualne rozwijające komunikację językową, treningi słuchowe, zajęcia logopedyczne. 

Małgorzata Stańkowska – logopeda, terapeuta ręki, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej, zmysłoplastyk, terapeuta w zakresie zaburzeń przetwarzania słuchowego.Poprowadzi na turnusie: zajęcia logopedyczne,  zajęcia indywidualne pedagogiczne, zajęcia indywidualne rozwijające komunikację językową, treningi słuchowe. 

Anna Sowala – Rembielak – logopeda, neurologopeda, logopeda wczesnej interwencji logopedycznej, pedagog, trener miofunkcjonalny, trener wczesnej nauki czytania.Poprowadzi na turnusie: zajęcia logopedyczne,  zajęcia indywidualne pedagogiczne, zajęcia indywidualne rozwijające komunikację językową, treningi słuchowe. 

Marta Michalska – pedagog, muzkoterapeuta, trener zajęć grupowych i logorytmicznych, animator zabaw.

Małgorzata Kowalska – pedagog, terapeuta ręki, arterapeuta, zmysłoplastyka, animator zabaw, logorytmika, gry i zabawy grupowe oraz integracyjne.

Anna Wójcik – logopeda, neurologopeda, specjalista pedagogiki Montessori, pedagog wczesnoszkolny, terapeuta ręki, trener karmienia, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, trener TUS.

Oraz konsultanci:

Ewa Wojewoda – fizjoterapeuta, terapeuta manualny, terapeuta SI, terapeuta metody J.Brondo, terapeuta ręki, rehabilitant dziecięcy wg koncepcji Ndt-Bobath, Vojty. 

*Tydzień przed turnusem otrzymacie Państwo grafik i potwierdzenie kadry