Logopedyczne spotkania z samogłoskami.

Logopedyczne spotkania pełne działania-cykl webinarów

Samogłoski

  1. Samogłoski – dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
  2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji samogłosek w kontekście prowadzonej terapii. Wywołanie głosek – przegląd możliwości logopedycznych. 
  3. Ćwiczenia wstępne w terapii samogłosek – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
  4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
  5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 

Prowadzi: Katarzyna Pawelec