Logopedyczne spotkania z głoskami wargowymi p,p’, b,b’

Logopedyczne spotkania pełne działania-cykl webinarów

Program:

  1. Głoski wargowe – dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
  2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głosek wargowych w kontekście prowadzonej terapii.
  3. Ćwiczenia wstępne w terapii głosek wargowych – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
  4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
  5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 

Prowadząca: Katarzyna Pawelec

Zarejestruj się