Logopedyczne spotkania z głoskami wargowo-zębowymi f,f’, v,v’

Logopedyczne spotkania pełne działania-cykl webinarów

  1. Głoski f,f’,v,v’- dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
  2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głosek wargowo-zębowych w kontekście prowadzonej terapii.
  3. Ćwiczenia wstępne w terapii głosek wargowo-zębowych – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
  4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
  5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 

Prowadząca: Katarzyna Pawelec

Zarejestruj się