Logopedyczne spotkania z głoskami szumiącymi – sz, z, cz, dż

Logopedyczne spotkania pełne działania-cykl webinarów

Logopedyczne spotkania z głoskami szumiącymi – sz, z, cz, dż

  1. Głoski sz, ż, cz, dż – dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
  2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głosek szeregu szumiącego w kontekście prowadzonej terapii.
  3. Ćwiczenia wstępne w terapii głosek szeregu szumiącego – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
  4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
  5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 

Prowadzi: Katarzyna Pawelec

W pakiecie logopedyczne spotkania pełne działania występuje 8 webinarów.  Zapraszamy do udziału.

  • 1 webinar -89 zł
  • 3 webinary – 240 zł /pakiet/
  • 6 webinarów – 450 zł /pakiet/
  • 8 webinarów-628 zł

Zarejestruj się