Logopedyczne spotkania z głoskami syczącymi – s, z, c, dz

 Logopedyczne spotkania pełne działania-cykl webinarów

Logopedyczne spotkania z głoskami syczącymi – s, z, c, dz.

1.Głoski s,z,c,dz – dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.

2.Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głosek szeregu syczącego w kontekście prowadzonej terapii.

3.Ćwiczenia wstępne w terapii głosek szeregu syczącego – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.

4.Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.

5.Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 

Prowadzi: Katarzyna Pawelec

Zarejestruj się