Logopedyczne spotkania z głoskami k,k' i g,g'

Logopedyczne spotkania pełne działania-cykl webinarów

  1. Głoski k,k’, g, g’- dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
  2. Analiza przyczynowo-skutkowa w kappacyźmie i gammacyźmie.
  3. Ćwiczenia wstępne w terapii  – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
  4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
  5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 

Prowadząca: Katarzyna Pawelec

Zarejestruj się