Logopedyczne spotkania z głoskami ciszącymi – ś, ź, ć, dź

Logopedyczne spotkania pełne działania-cykl webinarów

Spotkania z głoskami ciszącymi – ś, ź, ć, dź

Program:

  1. Głoski ś,ź,ć,dź – dokładna analiza głosek jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
  2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głosek szeregu ciszącego w kontekście prowadzonej terapii.
  3. Ćwiczenia wstępne w terapii głosek szeregu ciszącego – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
  4. Inspiracje do wywołania głosek w izolacji.
  5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 

Prowadzi: Katarzyna Pawelec

 

Zarejestruj się