Logopedyczne spotkania z głoską r

Logopedyczne spotkania pełne działania-cykl webinarów

Program:

  1. Głoska r – dokładna analiza  jako ważny punkt wyjścia do diagnozy i terapii  logopedycznej. Norma a patologia.
  2. Analiza przyczynowo-skutkowa w nieprawidłowej artykulacji głoski r w kontekście prowadzonej terapii.
  3. Ćwiczenia wstępne w terapii głoski – inspiracje. Ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, narządów artykulacyjnych, słuchowe i logorytmiczne.
  4. Inspiracje do wywołania głoski w izolacji.
  5. Przegląd gotowych pomocy terapeutycznych na rynku. 

Prowadząca : Katarzyna Pawelec

Zarejestruj się