Warsztaty

„Akcja Integracja”

Wszystkie problemy klasy można rozwiązać.W ZINTEGROWANEJ klasie. Integracja klasy to naturalny proces, ale na początku tworzenia zespołu klasowego lub wtedy gdy widzimy,że jest taka potrzeba, możemy nad tym procesem zapanować. Jak? Bawiąc się wspólnie, poznając, odkrywając potencjał klasy jako zespołu. Każdy chce zachować swoją autonomię,ale jednak być częścią całości.

„Pierwsze koty za płaty” czuli Adaptacja w żłobku i przedszkolu .

Szkolenie to jest przeznaczone dla tych pedagogów, którzy chcą  poznać gotowe przepisy na  zajęcia , które mają na celu wprowadzić dziecko w świat rówieśników i żłobkowych czy przedszkolnych zasad, unikając lęku i dodatkowego stresu.

Na szkoleniu poznasz:  kreatywne zabawy kształtujące umiejętności społeczne dzieci, pełne koloru, zapachu i śmiechu;  jak podczas zajęć wprowadzić  miłą i przyjazną atmosferę, pełną radości i wzajemnego zaufania; jak oswoić dziecko z nowym otoczeniem, nauczycielkami i rówieśnikami; scenariusze zajęć adaptacyjnych z wykorzystanie edukacji plastycznej i muzycznej.

„Prace plastyczne na każdy dzień w roku”

Zajęcia plastyczne odgrywają fundamentalną rolę terapeutyczną w rozwoju dziecka. Szczególne znaczenie prac plastycznych polega przede wszystkim na tym, że odpowiednio zbudowane, scalają one ze sobą procesy motoryczne, poznawcze i emocjonalne, przyczyniając się do harmonijnego rozwoju osobowości naszych podopiecznych. Każda działalność  twórcza daje dziecku szerokie pole do realizacji a zarazem sprawdzenia jego możliwości oraz inicjuje wyrażanie
swoich uczuć za pomocą słów.

„Budowanie autorytetu nauczyciela”

Pierwszego wrażenia nie da się zrobić drugi raz. Każdy nauczyciel pojawia się w szkole ten pierwszy raz. Od jego postawy, sposobu komunikacji, podejścia do uczniów, rodziców i nauczycieli zależy sposób w jaki będzie postrzegany. W trakcie warsztatu dowiesz się jak przygotować się do roli nauczyciela, jak zbudować swój autorytet i zadbać o wizerunek.Dowiesz się jakie elementy kształtują wizerunek nauczyciela. Ponadto poznasz techniki aktywnego słuchania, konstrukcję komunikatu ja, techniki asertywne w kontakcie z uczniem i rodzicem.

Kto osiąga życiowe sukcesy? Budowanie inteligencji emocjonalnej dzieci.

Droga do szczęśliwego życia zaczyna się w przedszkolu. Nie osiąga sukcesu człowiek, który nie wierzy w swoje możliwości, nie potrafi być asertywny, brakuje mu empatii. Tych umiejętności można uczyć już w przedszkolu, trzeba uczyć w szkole, można nauczyć dorosłych.

Jeśli dostanę skrzydła, pofrunę!!!”- budowanie pewności siebie dziecka.

Wielka przeszkodą w osiągnięciu szczęścia może być brak pewności siebie, brak wiary, że jest się wartościowym człowiekiem, który może osiągnąć to, co chce. Warsztat ten poświęcony będzie budowaniu samoświadomości oaz samoakceptacji dziecka, a także odkrywaniu talentów dzieci.

Pedagogika zabawy z elementami cyrku

W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady, jakie należy brać pod uwagę w trakcie realizacji metod pedagogiki zabawy, pojęcie zabawy i jej rolę w życiu dziecka. Szkolenie zapoznaje uczestników z rodzajami i metodami występującymi w pedagogice zabawy oraz podaje gotowe przykłady na wykorzystanie ich w codziennej pracy. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną podstawowe założenia pedagogii ki cyrku, jej twórcy i historia. Następnie poprzez zabawę przedstawione zostaną proste gry i zabawy, które można wykorzystać w racy z dziećmi m.in. podczas zajęć, pikników rodzinnych, zajęć z wychowania fizycznego itp. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, mini wykład oraz zajęcia praktyczne.

Cztery pory roku -gry i zabawy na każdą porę roku.

W trakcie szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z zabawami na wiosnę, lato, jesień, zimę takimi jak: zabawy ruchowo-naśladowcze, zabawy kształcące  wyobraźnię, i poczucie rytmu, zabawy muzyczne i plastyczne. Skarbnica pomysłów na każdą porę roku.

 Zabawy z tańcem w tle

To warsztat na którym zaprezentowane zostaną gotowe piosenki z układami choreograficznymi . Można je  od razu można wplatać do zajęć z młodszymi  i starszymi przedszkolakami.Taniec rozwija prawidłową postawę ciała, sprawność motoryczną, koordynację i pamięć ruchową, świadomość własnego ciała, orientację czasowo – przestrzenną, szybkość reakcji.

Dziecko w świecie literek i głosek. 

  Proces przygotowywania dzieci do opanowania umiejętności czytania rozpoczyna nauczyciel w przedszkolu, już w grupie najmłodszej. Działania te intensyfikuje w „starszakach”Do czytania garną się dzieci pięcioletnie, a nawet czteroletnie. Interesują się książeczkami, napisami na szyldach, reklamach. Pytają o nazwy liter, same próbują je łączyć w wyrazy. Wczesne zainteresowanie nauką czytania i pisania może przyczynić się do sukcesów które mogą być dla dzieci na wyciągnięcie ręki.Dzieci w przedszkolu przygotowują się do nauki czytania i pisania podczas zabaw, zajęć, różnych sytuacji edukacyjnych. Intensywnie uczą się tych umiejętności w pierwszym roku edukacji szkolnej.