Lateralizacja w terapii logopedycznej – diagnostyka, znaczenie, terapia

 Program:
1. Lateralizacja – definicja
2. Rozwój lateralizacji
3. Diagnoza lateralizacji krok po kroku
4. Wyniki diagnozy – omówienie i wpływ wariantów na rozwój dziecka
5. Terapia w zaburzeniach lateralizacji
6. Dyskusja
Szkolenie podkreśla istotną rolę dominacji stronnej u dziecka w procesie rozwoju mowy i nie tylko. Pokazane zostaje szczegółowe badanie lateralizacji oraz omówione wszystkie jej warianty. Szkolenie uwzględnia ćwiczenia, które korzystnie wpływają w przypadku zaburzeń procesu lateralizacji.

Prowadzi: Magdalena Rybka

Zarejestruj się