Program

8.30 -9.00 Rejestracja

9.00 -rozpoczęcie Forum Jubileuszowego

9.10 -10.40 I blok szkoleniowy

1.Czy to normalne? Symptomy zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym

2. Gry, zabawy i zajęcia w grupie żłobkowej

3. Kuferek małego artysty

4. Ala ma kota -nauka czytania i pisania w przedszkolu i szkole

10.40 -11.00 Przerwa kawowa

11.00-12.30 II Blok szkoleniowy

1.Zrozumieć, żeby nie zwariować- trudne emocje nauczycieli.

2.Techniki twórczego myślenia w pracy z dzieckiem

3. ZACZAROWANY KUFEREK” czyli budowanie inscenizacji z elementami dramy

4. Ala ma kota -nauka czytania i pisania w przedszkolu i szkole.

12,30 -12.40 Przerwa

12.40-13.40 Dyskusja moderowana „0 edukacji z pasją”  (czas dyskusji może ulec wydłużeniu, + – 15 min.)

13.40-14.00 Przerwa kawowa

14.00 -15.30 III blok warsztatowy

1. Czy to normalne? Symptomy zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku przedszkolnym

2. Diagnoza  przedszkolna i wspomaganie dzieci  w osiąganiu gotowości do nauki szkolnej.

3.Techniki twórczego myślenia w pracy z dzieckiem

4.Kuferek małego artysty.

Zapraszamy!