Warsztaty

Komunikacja z uczniem w oparciu o NVC

Porozumienie bez Przemocy (NVC) poprzez cztery proste kroki i konkretne wskazówki zapobiega powstawaniu konfliktów. Dzięki rozpoznawaniu, nazywaniu i wyrażaniu potrzeb łagodzi nieporozumienia i ułatwia codzienne rozmowy budując wysoką jakość empatycznych relacji. Poznaj język żyrafy, aby znaleźć jeszcze lepszy kontakt z uczniem. Kontakt, który bazuje na wzajemnym szacunku, zaufaniu i uznaniu.

 Coaching i doradztwo zawodowe jako metody wspierające rozwój ucznia

 Każdy uczeń stanie pewnego dnia przed trudnymi wyborami dotyczącymi dalszej ścieżki kształcenia i określenia celów zawodowych. Im większe będzie czuł wsparcie ze strony dorosłych, tym łatwiej dokona właściwych i zgodnych ze sobą wyborów. Doradztwo zawodowe i coaching często pozwalają na lepsze wydobycie zasobów ucznia, budowanie jego samoświadomości i podejmowanie przez niego rozwojowych decyzji. Nauczyciel jako coach to odpowiedź na nowe trendy w systemie oświaty. To nowa rola, w której nauczyciel może wspierać ucznia w jego rozwoju osobistym i zawodowym, wykorzystując strategię opartą na zasobach ucznia. 

Prowadzi: Magdalena Wolfart-Samselska

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

            Konflikt to w zasadzie coś naturalnego, choć często nie jest czymś przyjemnym. Każdy sprzedawca chce sprzedać produkt za jak najwyższą cenę, a każdy kupujący chce go kupić jak najtaniej. Dzieci chcą same decydować o sobie (nawet te małe), a rodzice nie pozwalają na podejmowanie decyzji w każdej możliwej sprawie. Wszędzie tu mamy do czynienia z konfliktem. Pozornie dalekie od sali lekcyjnej? Myślę, że nie. Na czym polega zatem różnica między konfliktem, który wspomaga rozwój a takim, który niszczy?Musi się jednak pomiędzy tymi osobami wytworzyć pewien rodzaj bliskości, który spowoduje, że obie strony jednak będą chciały ze sobą współpracować. Potrzebny jest mały kawałek świata, który jest wspólny dla obu stron, wspólne przeżycia, które rozpoczną proces budowania współzależności.

Aktywne metody pracy z uczniem

Pozwól swoim uczniom na kreatywność, wzbogać swoje lekcje o aktywności, które pozwolą im uczyć się w takim stylu jaki jest dla nich najlepszy i najbardziej komfortowy.

Prowadzi: Dobromiła Lachendro-Fruga

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. 
Praca nauczyciela jest związana z ogromnym obciążeniem psychicznym związanym z oczekiwaniami społecznymi w zakresie umiejętności dydaktycznych, jak i rozwiązywania wielu problemów wychowawczych, mediacji z rodzicami oraz empatycznej postawy. Prowadzi to do chronicznego napięcia i stresu, czego konsekwencją może być wypalenie zawodowe. Celem szkolenia będzie podniesienie kompetencji w zakresie radzenia sobie ze stresem oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 

Współpraca z rodzicem w sytuacji trudnej

Rodzic jest partnerem szkoły w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych. Mostem umożliwiającym efektywną współpracę jest budowanie skutecznej komunikacji wzbogaconej  o techniki  wywierania wpływu na rodziców i rozwiązywania konfliktów oraz elementy mediacji. Celem szkolenia jest podniesiecie kompetencji w zakresie budowania skutecznego dialogu z rodzicami. Ponadto nauczyciele dowiedzą się, jak nie dać się „zjeść żywcem”, czyli jak zrobić z „wilka owcę”. 

Prowadzi: Agnieszka Piątek

Tajemnice mózgu nastolatka

Do niedawna większość trudnych zachowań nastolatków tłumaczona hormonalną burzą, jaka zachodzi w  ich organizmie. Niewątpliwie jest to jedna z przyczyn burzliwych reakcji młodzieży. Badania nad budową mózgu wskazały także inne przyczyny, dla których nastolatek reaguje tak impulsywnie, nie potrafi przewidzieć konsekwencji, ma kłopot z autorefleksją, planowaniem i podejmowaniem decyzji. Warsztat pozwoli zgłębić tajemnice mózgu nastolatka i tak dobrać metody pracy, aby porozumienie było łatwiejsze, a droga przez młodość znośniejszą;-)

Metoda projektu w pracy z uczniem

Wspólna praca to najlepszy sposób na naukę odpowiedzialności i współpracy. Uczniowie, którzy na lekcjach w tradycyjnej klasie  najczęściej oglądają plecy kolegi, mają podczas działań związanych z projektem sposobność pracy w grupie, współdziałania, rozwoju kreatywnego myślenia. Zmienia się też rola nauczyciela, koordynowanie działań to zupełnie inne zadanie niż przekazywanie wiedzy.
Metoda projektu ma ogromne zastosowanie na niemal wszystkich przedmiotach, o ile dobrze określi się temat i cele projektu.

Prowadzi:Ewa Mordalska