Program Konferencji

8.30 -Rejestracja

9.00 – Powitanie uczestników, rozpoczęcie konferencji;

9.10- Wykład – Wspieranie ucznia w procesie kształcenia się;

10.00-10.30 Przerwa kawowa

I blok warsztatowy

10. 30 – 12.00

Metoda projektu w pracy z uczniem

Komunikacja z uczniem w oparciu o porozumienie bez przemocy

Współpraca z rodzicem w sytuacji trudnej

Aktywne metody w pracy z uczniem

II blok warsztatowy

12.15-13.45

Tajemnice mózgu nastolatka

Komunikacja z uczniem w oparciu o porozumienie bez przemocy

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Współpraca  z rodzicem w sytuacji trudnej;

13.45-14.15  przerwa kawowa

III blok warsztatowy

14.15-15.45

Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym

Tajemnice mózgu nastolatka

Skuteczne rozwiązywanie konfliktów

Coaching i doradztwo zawodowe jako metody wspierające rozwój ucznia