Warsztaty

PRACA Z DZIECKIEM NADPOBUDLIWYM RUCHOWO 

Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują  dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.

Przeciwdziałanie agresji w grupie.

 Każdy, kto pracuje z dziećmi, spotyka się na co dzień ze zjawiskiem agresji, a najczęstszą reakcją opiekuna i nauczyciela jest ukaranie malucha, który zachowuje się agresywnie. Przyczyny agresji mogą być bardzo różne i rozpoznanie ich może być kluczowe. Podczas szkolenia  omówione zostaną etapy rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym w kontekście zachowań agresywnych  i złości dziecka. Zostaną także przedstawione strategie działania wobec agresji fizycznej, słownej oraz  agresji relacji. Nauczyciele poznają tez zabawy i ćwiczenia przeciwdziałające dziecięcej agresji.

Logorytmika

Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy warsztatów poszerzą swoją wiedzę w zakresie: – usprawniania motoryki i orientacji w schemacie własnego ciała,  doskonalenia percepcji słuchowej,  koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej w piosence, melodii o zmiennym rytmie,  kształtowania prawidłowej prozodii ( rytmu, tempa, intonacji ) w oparciu o pracę z piosenką i instrumentami muzycznymi,  wpływu muzyki na rozwój mowy dziecka, muzycznych aspektów mowy,  terapeutycznej wartości poszczególnych rodzajów ćwiczeń logorytmicznych z szerokim wachlarzem  zabaw.

 

Gry i zabawy aktywizujące

Warsztat wypełniony grami, zabawami aktywizującymi i wyliczankami mającymi na celu wzajemne poznanie się, budowanie pozytywnej atmosfery w grupie, wspólną świetną zabawę. Podczas zajęć nie może zabraknąć tańców integracyjnych, które są świetną okazją do poznania się i pełnią charakter terapeutyczny. Płyta z utworami dołączona do materiałów szkoleniowych.

Zwykłe i niezwykłe niezwykłe techniki w plastyczne.

Zapoznaj się z niezwyłymi technikami plastycznymi. 

Sensoterapia- ćwiczenia usprawniające rękę

Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne,  dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.

 Rozwój umiejętności grafomotorycznych- świat literek i szlaczków.

Celem warsztatów, jest stymulowanie funkcji grafomotorycznych w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Podczas warsztatów, dowiesz się :- jakie zabawy, ćwiczenia, zadania powinno wykonywać dziecko, aby usprawnić małą i dużą motorykę. – jak zachęcić dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach – jak rozwijać umiejętności pracy w grupach. Ponadto poszerzysz wachlarz pomysłów do wykonywania ciekawych, stymulujących pracę dłoni prac plastycznych.

Jak poskromić psotnika -techniki relaksujące i wyciszające grupe.

Prezentowane na warsztatach techniki relaksacyjne, pomogą dzieciom wyciszyć emocje, wpłyną na lepszą koncentrację, pomogą w pokonywaniu stresu. Zaprezentowane ćwiczenia fizyczne lub wyobrażeniowe, umożliwią dzieciom odprężenie organizmu, radzenie sobie ze strachem, uspokoją oddech ,zmniejszą napięcie mięśni.W czasie warsztatów poznają Państwo elementy różnych techniki i metody relaksacyjnych.