Program Konferencji

8.30 – 9.00 REJESTRACJA

9.00 9.10 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników.

9.10-10.00 wykład „Metoda projektu w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej” Małgorzata Kowalska

I Blok 10.15 – 11.45

Warsztat „Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne”

 Warsztat „Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo” 

 Warsztat „Rozwój umiejętności grafomotorycznych – świat literek i szlaczków”

Warsztat ” Animator zabaw” 

11.45-12.15 Przerwa kawowa

II blok 12.15-13.45

Warsztat „Przeciwdziałanie agresji w grupie”

Warsztat „Sensoterapia – ćwiczenia usprawniające rękę”, 

Warsztat „Animator zabaw ” 

14.10-15.50 przerwa kawowa

III blok 14.10-15.50

Warsztat „Przeciwdziałanie agresji w grupie” 

Warsztat „Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne” 

 Warsztat ” „Rozwój umiejętności grafomotorycznych – świat literek i szlaczków”

Warsztat „Gry i zabawy aktywizujące”, 

15.50 -zakończenie konferencji