Formularz zgłoszeniowy

(*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.

Szkolenie:

Wybierz szkolenie (*)

Dane uczestnika:

Imię i nazwisko (brzmienie na zaświadczenie) (*)

Nazwa instytucji

Adres do korespondencji (*)

Telefon (*)

Adres email (*)

Data urodzenia (*)

Miejsce urodzenia (*)

Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o podanie następujących informacji
Nabywca:

Nazwa instytucji

Adres:

NIP:

Jeśli odbiorcą jest inna jednostka niż nabywca (np: nabywcą jest gmina a odbiorcą szkoła) prosimy o podanie go niżej

Odbiorca:

Uwagi (prosimy o wskazanie zasady płatności - czy odbędzie się ona na podstawie faktury czy bez; czy płatność jest uwarunkowana otrzymaniem faktury)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji szkolenia i badania jakości po szkoleniu, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach oraz wydarzeniach.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w szkoleniu, utrwalonego podczas szkolenia, zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.

Potwierdzam zapoznanie się i zaakceptowanie zapisów Regulaminu.