Wykład

Metoda Projektu w Przedszkolu i Edukacji Wczesnoszkolnej.

Metoda projektu opiera się na działaniu praktycznym, w której zadaniem nauczyciela jest wspieranie dziecięcej ciekawości, umiejętności współpracy, stymulowanie samodzielności myślenia i odpowiedzialności za własne postępowanie, z zachowaniem celów dydaktycznych określonych w programach wychowania przedszkolnego.

Szkolenie dostarcza niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności umożliwiających wykorzystanie metody projektu w pracy z najmłodszymi dziećmi.
Celem wykładu jest przekazanie uczestnikom fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu:

  • założeń metody projektu i specyfiki stosowania tej metody w przedszkolu
  • planowania pracy metodą projektu we własnej placówce edukacyjnej
  • sposobów monitorowania i dokumentowania przebiegu i efektów projektu badawczego

Prowadząca: Małgorzata Kowalska