Warsztaty

 

Praca z dzieckiem nadpobudliwym ruchowo 

Nadmierna ruchliwość, zaburzenia koncentracji i impulsywność nawet jednego dziecka w grupie potrafią skutecznie zdezorganizować pracę nauczyciela. Jak funkcjonują  dzieci z takimi problemami? Jak może pracować z nimi nauczyciel? Jakie zabawy pomagają dziecku a jakich unikać? W jaki sposób uczyć dzieci uważności i koncentracji.

Budowanie poczucia wartości dziecka

 Chyba każdy nauczyciel wie, jak wielu jego uczniów cierpi z powodu braku poczucia własnej wartości. Budowanie tego poczucia to bardzo ważne zadanie nauczycieli, wychowawców, rodziców i to już od najwcześniejszych lat.  .Ten warsztat uporządkuje uczestnikom wiedzę o budowaniu poczucia wartości, o sposobach na znalezienie samoakceptacji i samoświadomości ucznia. Pokaże, jak każdego dnia wspierać uczniów w budowaniu siebie .jak nieświadomie nie podcinać im skrzydeł.Praktyczne wskazówki, gry i zabawy będą mogły być zastosowane w pracy z dziećmi na każdym etapie nauczania.

Pedagogika zabawy

W trakcie szkolenia omówione zostaną zasady, jakie należy brać pod uwagę w trakcie realizacji metod pedagogiki zabawy, pojęcie zabawy i jej rolę w życiu dziecka. Szkolenie zapoznaje uczestników z rodzajami i metodami występującymi w pedagogice zabawy oraz podaje gotowe przykłady na wykorzystanie ich w codziennej pracy. Szkolenie prowadzone jest poprzez demonstracje ćwiczeń, dyskusje, oraz zajęcia praktyczne.

Aktywne metody pracy z dzieckiem

Szkolenie umożliwia zapoznanie się ze skutecznymi metodami i technikami aktywnymi w pracy z małymi dziećmi. Poszerza wiedzę nauczycieli wychowania przedszkolnego o niekonwencjonalne sposoby prowadzenia zajęć, opartych na najnowszych zasobach wiedzy pedagogiczno-psychologicznej.
Pozwala zapoznać się z rozwiązaniami teoretyczno-metodycznymi powstałymi na gruncie nowoczesnych koncepcji kształcenia: nauczania kreatywnego; dramy; pedagogiki zabawy;treningu myślenia twórczego,koncepcji efektywnego myślenia

Zmysłoplastyka- niezwykłe techniki w pracy z dzieckiem

Celem warsztatów jest wprowadzenie uczestników w świat niekonwencjonalnych metod plastycznych w pracy z dziećmi.
W programie warsztatów znajdziesz:Przepisy na masy plastyczne,„Domowy śnieg”, „Kolorowy piasek”, „Chmurki” i inne. Ponadto zapoznasz się z pracami pełnymi zapachów, faktur, pobudzających zmysły kolory i wspaniałą atmosferę. Poznasz nowatorskie techniki plastyczne – jadalne farby, puszyste obrazy, metoda malowania dziesięcioma palcami i inne.

Sensoterapia- ćwiczenia usprawniające rękę

Szkolenie zapoznaje uczestników z ćwiczeniami i technikami pracy z ręką oraz sposoby ich wykorzystania poprzez ćwiczenia arteterapeutyczne,  dramę, prace plastyczne i szeroko rozumianą pedagogikę zabawy.

Grafolandia -rozwijanie dużej i małej motoryki

Celem warsztatów, jest stymulowanie funkcji grafomotorycznych w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym. Podczas warsztatów, dowiesz się :- jakie zabawy, ćwiczenia, zadania powinno wykonywać dziecko, aby usprawnić małą i dużą motorykę. – jak zachęcić dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach – jak rozwijać umiejętności pracy w grupach. Ponadto poszerzysz wachlarz pomysłów do wykonywania ciekawych, stymulujących pracę dłoni prac plastycznych.

Techniki i metody relaksacyjne wykorzystywane w pracy z dziećmi.

Prezentowane na warsztatach techniki relaksacyjne, pomogą dzieciom wyciszyć emocje, wpłyną na lepszą koncentrację, pomogą w pokonywaniu stresu. Zaprezentowane ćwiczenia fizyczne lub wyobrażeniowe, umożliwią dzieciom odprężenie organizmu, radzenie sobie ze strachem, uspokoją oddech ,zmniejszą napięcie mięśni.W czasie warsztatów poznają Państwo elementy różnych techniki i metody relaksacyjnych.