Zgłoszenie 03.06.2017

(*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.
Dane uczestnika:

Imię i nazwisko (*)

Nazwa instytucji (*)

Adres do korespondencji (*)

Telefon (*)

Adres email (*)

Osoby, które chcą otrzymać fakturę proszone są o podanie następujących informacji

Nabywca:

Nazwa instytucji

Adres:

NIP:


Jeśli odbiorcą jest inna jednostka niż nabywca (np: nabywcą jest gmina a odbiorcą szkoła) prosimy o podanie go niżej

Odbiorca:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji konferencji i badania jakości po konferencji, zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz 883)

(*) Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych

W związku z wejściem w życie 10 marca 2003 r. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) wyrażam zgodę na otrzymywanie za pomocą poczty elektronicznej (e-maila) informacji od Cognitus.pl i partnerów konferencji

(*) Zgadzam się na otrzymywanie informacji na email