Warsztaty

LOGORYTMIKA

Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy warsztatów poszerzą swoją wiedzę w zakresie: – usprawniania motoryki i orientacji w schemacie własnego ciała,  doskonalenia percepcji słuchowej,  koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej w piosence, melodii o zmiennym rytmie,  kształtowania prawidłowej prozodii ( rytmu, tempa, intonacji ) w oparciu o pracę z piosenką i instrumentami muzycznymi,  wpływu muzyki na rozwój mowy dziecka, muzycznych aspektów mowy,  terapeutycznej wartości poszczególnych rodzajów ćwiczeń logorytmicznych z szerokim wachlarzem  zabaw.

TERAPIA RĘKI

Warsztaty wspomagają  umiejętności korygowania nieprawidłowego chwytu pisarskiego poprzez prace z całym ciałem dziecka, budując właściwą stabilizację oraz usprawniając rękę dziecka. W trakcie warsztatu poznasz metody pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczysz się praktycznego zastosowania poznanych metod.

prowadząca: Agata Skwierawska-Kwaśny

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Logopeda, surdologopeda, specjalista emisji i higieny głosu, polonista. Posiada wieloletnią praktykę w rehabilitacji mowy u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, jak również u dorosłych z szerokim spektrum zaburzeń mowy. Zapewnia dzieciom opiekę logopedyczną od noworodka ( praca w poradni logopedycznej i rehabilitacyjnej), zajmuje się m.in. zaburzeniami mowy, jąkaniem, wadami wymowy, komunikacją alternatywną, nauką komunikacji u dzieci z autyzmem, korygowaniem wad wymowy, stymulacją rozwoju mowy, prawidłową emisją głosu, jego ochroną u osób z ryzyka zawodowego. Zajmuje się wczesną nauką czytania u dzieci. Szkoli kadry z zakresu usprawniania mowy i słuchu u dzieci prowadząc warsztaty z logorytmiki. Współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi, firmą szkoleniową, prowadzi terapie indywidualne i grupowe.

ANIMATOR ZABAW

Na zajęciach zaprezentuje sprawdzone pomysły na gry i zabawy dla dzieci w wieku żłobkowym i przedszkolnym. Przedstawi scenariusze na integrację grupy i wskazówki, jak bez zbędnych nakładów finansowych bawić się z dziećmi. Zaprezentuje wybrane zabawy z chustą animacyjną. Przestawi listę hitów, przy których dzieci najlepiej bawią się w czasie imprez urodzinowych i tematycznych.

prowadząca: Agnieszka Brzozowska -Doświadczona animatorka zabaw dla dzieci, właścicielka marki Ciekawe Dlaczego, szkoleniowiec. Specjalizuje się w grach i zabawach muzyczno-ruchowych. Pracuje z dziećmi i dorosłymi. Prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe oraz umuzykalniające dla dzieci w wieku od 1,5 roku do 3 lat. Bez presji i stresu zachęca dzieci do poszerzania wiedzy o świecie i rozbudza w nich pasję małych odkrywców. Doradza rodzicom, jak przyjemnie i efektywnie spędzać czas z dzieckiem.  Współpracuje z Klubokawiarnią Karuzella, Klubem Sportowym Gym&Joy, Salą Zabaw Bajkowy Raj i innymi miejscami przyjaznymi rodzinie. 

GRAFOLANDIA -WSPOMAGANIE ROZWOJU DUŻEJ I MAŁEJ MOTORYKI

Celem warsztatów, jest stymulowanie funkcji grafomotorycznych w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.Podczas warsztatów, dowiesz się :- jakie zabawy, ćwiczenia, zadania powinno wykonywać dziecko, aby usprawnić małą i dużą motorykę.- jak zachęcić dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach – jak rozwijać umiejętności pracy w grupach. Ponadto poszerzysz wachlarz pomysłów do wykonywania ciekawych, stymulujących pracę dłoni prac plastycznych. Poznasz przepisy wykonania  zwykłych i niezwykłych mas plastycznych.

GRY I ZABAWY Z CHUSTĄ ELASTYCZNĄ

to szkolenie skierowane do wszystkich osob lubiących aktywnie spędzać czas z dzieckiem. Biorąc udział w szkoleniu zdobędziecie Państwo wiele praktycznych pomysłów do działań z dziećmi z muzyką w tle. Zabawy przeznaczone są dla dzieci od pierwszego roku życia do pięciu lat. W trakcie szkolenia usystematyzujesz wiedze na temat rozwoju mąłego dziecka oraz poznasz zabawy utrwalające kierunki, uczace orientacji  w schemacie własnego ciała, zwiekszajacych zasób słow ( przeciwieństwa,  pogoda ).  Poznanie technik parateatralnych do zabaw zarówno indywidualnych jak i z dużą grupą dzieci. 

prowadząca:  Marta Kudła

Absolwentka studiów magisterskich o kierunku pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , oraz studiów podyplomowych o kierunku pedagogika przedszkolna. Obecnie praktykujący nauczyciel przedszkolny w jednym z publicznych przedszkoli warszawskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi . Ukończyła szkolenie certyfikacyjne z Glottodydaktyki , Kinezjologii Edukacyjnej. Ponadto , warsztaty taneczne Klanzy, wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej „.Szkolenia z zakresu: przeciwdziałania agresji w przedszkolu, umiejętności interpersonalne, asertywność, zarządzanie stresem, instrumentacje i układy choreograficzne do utworów z muzyki klasycznej Miłośniczka sztuki teatralnej w wykonaniu najmłodszych artystów. Autorka i reżyser licznych przedstawień na scenie Festiwalu Teatralnego dla Przedszkolaków ” Lalka i ja ” Autorka programu wewnętrznego w przedszkolu „Kulinarne piątki w grupie trzylatków”W swojej pracy stara się wdrażać Korczakowską idee praw dziecka. 

WSPÓŁPRACA Z RODZICEM W SYTUACJI TRUDNEJ

Warsztat pozwoli przyjrzeć się relacjom jakie budujemy z uczniami i rodzicami. Od bardzo wielu nauczycieli słyszę, że z dziećmi sobie radzą, z rodzicami bywa różnie. Jak wygląda Twoja komunikacja? Czego się  obawiasz w kontakcie z rodzicem? Jakie emocje w Tobie się budzą?  Odpowiesz sobie na pytania dotyczące Twojego zachowania, postawy i traktowanie siebie jako nauczyciela.Zdefiniujesz również „sytuację trudną”, poznasz kilka mechanizmów z obszaru asertywności, które możesz wykorzystać do radzenia sobie z takim sytuacjami.

SKUTECZNE TECHNIKI MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO PRACY

W trakcie szkolenia poznasz sposoby motywowania ucznia do pracy oraz do aktywności. Przyjrzysz się temu w jaki sposób postawa nauczyciela wpływa na motywację. Poznasz  techniki motywacji oparte na potrzebach.. Zobaczysz w jaki sposób można wykorzystać coaching w motywacji, jak odpowiednio się komunikować i doceniać ucznia. Co jeszcze może zrobić nauczyciel? W jaki sposób wesprzeć ucznia  w osiąganiu celów i realizacji założeń?

AKTYWNE TECHNIKI NAUCZANIA

Większość uczniów twierdzi, ze nudna lekcja powoduje brak motywacji do pracy i uczenia się. Jak poprowadzić lekcje, żeby uczeń chciał się w nią zaangażować? Jakie wybrać metody. W trakcie warsztatu prowadząca zapreezentuje kilka metod, które będzie można wykorzystać od następnej lekcji.

prowadząca :Katarzyna Świątkowska -właścicielka Centrum Szkoleń Cognitus. Trener, akredytowany coach ICF na poziomie ACC, terapeuta TSR i RTZ. Pedagog i doradca zawodowy. Od 15 lat prowadzi praktykę trenerską. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji miękkich. Od wielu lat aktywnie wspiera osoby w trudnościach zawodowych i życiowych. Cechuje ją duża wiara w ludzi, w ich siłę i możliwości. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody z obszaru coachingu, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i doradztwa zawodowego. Z zaangażowaniem i ciekawością podejmuje nowe wyzwania.