Program Konferencji

 

8.30 – 9.00 REJESTRACJA

9.00 9.10 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników.

9.10  10.00-wykład, gość specjalny

10.00 -10.20 -przerwa kawowa

I Blok

10.20 – 12.10 – warsztat „Animator zabaw”, Agnieszka Brzozowska

 10.20 -12.10– warsztat ” Współpraca z rodzicem w sytuacji trudnej”, Katarzyna Świątkowska

 10.20 -12.10– warsztat „Logorytmika” Agata Skwierawska-Kwaśny

10.20-12.10 –  warsztat ” Grafolandia-wspoeranie duzej i małej motoryki” Marta Kudła

II blok

12.20 – 13.50 warsztat „Animator zabaw”, Agnieszka Brzozowska

12.20-13,50 warsztat ” Gry i zabawy z chustą elastyczną”, Marta Misiarz

12.20 -13.50 warsztat „Skuteczne techniki motywowania ucznia do pracy”, Katarzyna Świątkowska

12.20 -13.50  warsztat „Logorytmika” Agata Skwierawska-Kwaśny

13.50-14.10 lunch, przerwa kawowa

III blok

14.10 -15.40 warsztat „Animator zabaw”, Agnieszka Brzozowska

14.10 -15.40 – warsztat „Aktywne techniki nauczania” Katarzyna Świątkowska

 14.10 -15.40 – warsztat ” Grafolandia- rozwijanie dużej i małej motoryki”, Marta Kudła

14.10 -15.40 warsztat „Terapia ręki”, Agata Skwierawska Kwaśny

15.40 zakończenie konferencji