Program konferencji

8.30 – 9.00 REJESTRACJA

9.00 9.10 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników.

9.10-10.00 wykład „Nauczanie przyjazne mózgowi – elementy neurodydaktyki”

10.00 -10.20 przerwa kawowa

I Blok

10.20 – 11.50 – warsztat „Zmysłoplastyka”, Małgorzata Siciarz

 10.20 -11.50– warsztat ” Współpraca z rodzicem w sytuacji trudnej”, Katarzyna Świątkowska

 10.20 -11.50– warsztat „Gry i zabawy z chustą elastyczną” Marta Misiarz

10.20-11.50 –  warsztat ” Gry i zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną” Ewa Mordalska

 

II blok

12.00 – 13.30 warsztat „Współpraca z rodzicem w sytuacji trudnej”, Katarzyna Świątkowska

12.00-13.30 warsztat ” Grafolandia- wspieranie rozwoju dużej i małej motoryki””, Marta Misiarz

12.00 -13.30 warsztat „Warsztat skutecznego nauczyciela”, Małgorzata Siciarz

12.00 -13.30  warsztat „Budowanie poczucia wartości dziecka -od przedszkolaka do nastolatka” Ewa Mordalska

13.30-13.50 przerwa kawowa

III blok

13.50 -15.20 warsztat „Wkorzystanie gadżetów w aktywnym nauczaniu”, Katarzyna Świątkowska

13.50 -15.20 – warsztat „Budowanie poczucia wartości dziecka -od przedszkolaka do nastolatka” Ewa Mordalska

 13.50 -15.20 – warsztat ” Grafolandia- rozwijanie dużej i małej motoryki”, Marta Misiarz

13.50 -15.20 warsztat „Zmysłoplastyka”, Małgorzata Siciarz

15.20 -zakończenie konferencji