Program Konferencji

8.30 – 9.00 Rejestracja

9.00 9.15 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników.

9.20 -10.10  Gość specjalny, Bogdan Bielawski, wykład „Czynniki kształtujące ludzkość, osobowość i rola nauczyciela” 

10.10-10.30 przerwa kawowa

I blok

10.30 – 12.00 – warsztat „Dziecko nadpobudliwe ruchowo”

 10.30 -12.00– warsztat „Skuteczne techniki motywowania ucznia do pracy”

 10.30-12.00– warsztat „Animator zabaw”

10.30-12.00 –  warsztat „ Zmysłoplastyka-zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne

II blok

12.10 -13.40 warsztat – „Dziecko nadpobudliwe ruchowo”

12.10-13.40 warsztat – „ Trening skutecznego nauczyciela”

12.10 -13.40 warsztat – „Grafolandia -rozwijanie dużej i małej motoryki”

12.10 -13.40 warsztat „Animator zabaw”

13.40 -14.10 lunch, przerwa kawowa

III blok

14.10 -15.40 warsztat „Neurodydaktyka”

14.10 -15.40 – warsztat „ Animator zabaw”

 14.10 -15.40 – warsztat „   Zmysłoplastyka-zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne w SI”

14.10 -15.40 warsztat „Piosenkowe zabawianki”

15.40 zakończenie konferencji, podsumowanie, losowanie nagród, rozdanie certyfikatów