Program konferencji

8.30 – 9.00 Rejestracja

9.00 9.05 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników.

I Blok

9.10 – 10.50 – warsztat „Animator zabaw”, Agnieszka Brzozowska

 9.10 -10.50– warsztat ” Współpraca z rodzicem w sytuacji trudnej”, Katarzyna Świątkowska

 9.10 -10.50– warsztat „Arteterapia w pracy z dzieckiem” Małgorzata Kowalska

9.10-10.50 –  warsztat ” Gry i zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną” Ewa Mordalska

10.50 -11.10–przerwa kawowa

11.10 -12.10 – Gość specjalny, wykład Dobromiła Lachendro Fruga

12.10 -12.20 Przerwa

12.20 – 13,50 warsztat „Animator zabaw”, Agnieszka Brzozowska

12.20-13,50 warsztat ” Piosenkowe zabawianki”, Marta Kudła

12.20 -13.50 warsztat „Trening skutecznego nauczyciela”, Małgorzata Siciarz

12.20 -13.50  warsztat „Gry i zabawy rozwijające inteligencję emocjonalną” Ewa Mordalska

13.50-14.15 lunch, przerwa kawowa

III blok

14.15 -15.45 warsztat „Animator zabaw”, Agnieszka Brzozowska

14.15 -15.45 – warsztat „Akcja integracja-budowanie zespołu klasowego” Ewa Mordalska

 14.15 -15.45 – warsztat ” Grafolandia- rozwijanie dużej i małej motoryki”, Marta Kudła

14.15 -15.45 warsztat „Arteterapia w pracy z dzieckiem”, Małgorzata Siciarz

15.45  zakończenie konferencji, podsumowanie, losowanie nagród.