Wykład

Gość specjalny 

Józefa Skwierawska – psycholog, pedagog szkolny i korekcyjny, oligofrenopedagog z długoletnim stażem .

Dziecko odrzucone przez rówieśników w przedszkolu/szkole.

Dzieci odrzucone i izolowane nie biorą aktywnego udziału w życiu grupy – klasy. Nie mają więc warunków do zaspokajania potrzeby bezpieczeństwa i akceptacji, co jest bardzo ważne i potrzebne do prawidłowego rozwoju społecznego i emocjonalnego. W każdej klasie/grupie znajdziemy przynajmniej jedno takie dziecko. Dziecko prześladowane tzw. outsidera, który jest wyrzucony poza nawias grupy rówieśniczej. Takie odrzucenie w młodym wieku ma szerokie konsekwencje w późniejszym życiu dziecka, nastolatka, osoby dorosłej.

Jak to się dzieje, że właśnie to konkretne dziecko narażone jest na odrzucenie bardziej niż inne ?

Plan spotkania:

  • Zaznajomienie z rodzajami uczuć związanymi z odrzuceniem oraz sposobami ich wyrażania.
  • Przyczyny odrzucenia przez grupę rówieśników.
  • Konsekwencje zdrowotne dzieci z problemem odrzucenia czy mobbingu.
  • Odrzucenie, a poczucie własnej wartości dziecka.
  • Jak pomóc dziecku odrzuconemu? Propozycje działań zapobiegawczych i o charakterze terapeutycznym.