Warsztaty

NEURODYDAKTYKA – NAUCZANIE PRZYJAZNE MÓZGOWI

Poznaj nauczanie  przyjazne mózgowi.Dowiedz się w jaki sposób pobudzić  ciekawość poznawczą, jak podążać w myśleniu za swymi uczniami. W jaki sposób tworzyć wspólnote badawczą ze swoimi uczniami. Dowiesz się również dlaczego tak ważne jest stosowanie aktywizujących metod nauczania. Poznasz mechanizmy pamięci i koncetracji.

BUDOWANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI  UCZNIA -OD PRZEDSZKOLAKA DO NASTOLATKA

 Chyba każdy nauczyciel wie, jak wielu jego uczniów cierpi z powodu braku poczucia własnej wartości. Budowanie tego poczucia to bardzo ważne zadanie nauczycieli, wychowawców, rodziców i to już od najwcześniejszych lat. Lekcje pewności siebie można zacząć już w żłobku , ale nawet w szkole ponadgimnazjalnej jest czas, aby zbudować poczucie własnej wartości .Ten warsztat uporządkuje uczestnikom wiedzę o budowaniu poczucia wartości, o sposobach na znalezienie samoakceptacji i samoświadomości ucznia. Pokaże, jak każdego dnia wspierać uczniów w budowaniu siebie .jak nieświadomie nie podcinać im skrzydeł.Praktyczne wskazówki, gry i zabawy będą mogły być zastosowane w pracy z dziećmi na każdym etapie nauczania.

 prowadząca: Ewa Mordalska

Mgr filologii polskiej, pedagog z 23 letnim doświadczeniem, absolwentka studiów podyplomowych „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwoju „ ( Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego) oraz studiów podyplomowych „Coaching i mentoring” na Wydziale Zarządzania Politechniki Łódzkiej. Posiada dyplom Trenera dziecięcego kompetencji społecznych.Swoje szkolenia przygotowuje nie tylko w oparciu o obecny stan wiedzy, ale przede wszystkim wykorzystując własne wieloletnie obserwacje środowiska szkoły.Jej marzeniem jest uświadomienie współczesnym pedagogom, że szkoła może rozwijać kreatywność , a nie skutecznie ją niszczyć.Ciągle szuka odpowiedzi na pytania- jak uczy się mózg i co zrobić, aby maksymalnie wykorzystać potencjał i talenty każdego człowieka. 

PAMIĘĆ I KONCENTRACJA UWAGI -PRAKTYCZNE TECHNIKI I ĆWICZENIA

W trakcie warsztatu przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane  z koncentracją uwagi oraz metody wspomagające koncentrację.Przedstawiona zostanie również rola zmysłów , ćwiczenia, gry i zabawy służące koncentracji.. Uczestnicy zapoznają się również z wiedzą dotyczącą  synchronizacji półkul mózgowych oraz technikami pamięci.

BAJKOWA TABLICZKA MNOŻENIA

Jest to innowacyjna, bardzo skuteczna i  szybka metoda nauczania tabliczki mnożenia, która poprzez zabawę oraz techniki obrazowe szybko oraz skutecznie pomaga zapamiętać poszczególne przykłady. Metoda zawiera wiele pomocy dydaktycznych, które w trakcie pracy terapeutycznej uzupełniałam oraz dodawałam nowe elementy. W chwili obecnej zestaw zawiera podręcznik, zeszyt dla dziecka, zestaw kolorowych obrazków z historyjkami (A4) zestaw małych karteczek służących do utrwalania materiału oraz płytę, która zawiera wszystkie bajki opowiedziane przeze mnie, w sposób wesoły i bardzo przystępny.

prowadząca: Małgorzata Aszyk

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie gdańskim z zakresu logopedii oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii Gestalt w Krakowie. Posiada certyfikat z technik uczenia się i szybkiego zapamiętywania. Ukończyła intensywny kurs z diet coachingu w Instytucie Psychoimmunologii w Warszawie. Od 18 lat prowadzi prywatną praktykę psychologiczną, terapię indywidualną z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Organizuje zajęcia warsztatowe dotyczące rozwoju osobistego, umiejętności radzenia sobie ze stresem, z emocjami oraz twórczego rozwiązywania problemów. Od wielu lat współpracuje z „Radiem Głos”, gdzie nagrywa audycje radiowe i odpowiada na pytania radiosłuchaczy.

GRAFOLANDIA -WSPOMAGANIE ROZWOJU DUŻEJ I MAŁEJ MOTORYKI

Celem warsztatów, jest stymulowanie funkcji grafomotorycznych w rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym.Podczas warsztatów, dowiesz się :- jakie zabawy, ćwiczenia, zadania powinno wykonywać dziecko, aby usprawnić małą i dużą motorykę.- jak zachęcić dzieci do koncentrowania się na wykonywanych zadaniach – jak rozwijać umiejętności pracy w grupach. Ponadto poszerzysz wachlarz pomysłów do wykonywania ciekawych, stymulujących pracę dłoni prac plastycznych. Poznasz przepisy wykonania  zwykłych i niezwykłych mas plastycznych.

PIOSENKOWE ZABAWIANKI

Piosenkowe Zabawianki , to szkolenie skierowane do wszystkich osob lubiących aktywnie spędzać czas z dzieckiem. Biorąc udział w szkoleniu zdobędziecie Państwo wiele praktycznych pomysłów do działań z dziećmi z muzyką w tle. Zabawy przeznaczone są dla dzieci od pierwszego roku życia do pięciu lat. W trakcie szkolenia usystematyzujesz wiedze na temat rozwoju mąłego dziecka oraz poznasz zabawy utrwalające kierunki, uczace orientacji  w schemacie własnego ciała, zwiekszajacych zasób słow ( przeciwieństwa,  pogoda ).  Poznanie technik parateatralnych do zabaw zarówno indywidualnych jak i z dużą grupą dzieci. 

prowadząca:  Marta Kudła

Absolwentka studiów magisterskich o kierunku pedagogika na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , oraz studiów podyplomowych o kierunku pedagogika przedszkolna. Obecnie praktykujący nauczyciel przedszkolny w jednym z publicznych przedszkoli warszawskich. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z najmłodszymi dziećmi . Ukończylł szkolenie certyfikacyjne z Glottodydaktyki , Kinezjologii Edukacyjnej. Ponadto , warsztaty taneczne Klanzy, wybrane elementy kinezjologicznego systemu kształcenia i terapii „Edukacja przez ruch Doroty Dziamskiej „.Szkolenia z zakresu: przeciwdziałania agresji w przedszkolu, umiejętności interpersonalne, asertywność, zarządzanie stresem, instrumentacje i układy choreograficzne do utworów z muzyki klasycznej Miłośniczka sztuki teatralnej w wykonaniu najmłodszych artystów. Autorka i reżyser licznych przedstawień na scenie Festiwalu Teatralnego dla Przedszkolaków ” Lalka i ja ” Autorka programu wewnętrznego w przedszkolu „Kulinarne piątki w grupie trzylatków”W swojej pracy stara się wdrażać Korczakowską idee praw dziecka. 

LOGORYTMIKA

Warsztaty wspomagające rozwój mowy, słuchu i motoryki dziecka. Warsztaty mają na celu przygotowanie uczestników do prowadzenia samodzielnie zajęć logorytmicznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Uczestnicy warsztatów poszerzą swoją wiedzę w zakresie: – usprawniania motoryki i orientacji w schemacie własnego ciała,  doskonalenia percepcji słuchowej,  koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej w piosence, melodii o zmiennym rytmie,  kształtowania prawidłowej prozodii ( rytmu, tempa, intonacji ) w oparciu o pracę z piosenką i instrumentami muzycznymi,  wpływu muzyki na rozwój mowy dziecka, muzycznych aspektów mowy,  terapeutycznej wartości poszczególnych rodzajów ćwiczeń logorytmicznych z szerokim wachlarzem  zabaw.

prowadząca: Agata Skwierawska-Kwaśny

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku. Logopeda, surdologopeda, specjalista emisji i higieny głosu, polonista. Posiada wieloletnią praktykę w rehabilitacji mowy u dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, jak również u dorosłych z szerokim spektrum zaburzeń mowy. Zapewnia dzieciom opiekę logopedyczną od noworodka ( praca w poradni logopedycznej i rehabilitacyjnej), zajmuje się m.in. zaburzeniami mowy, jąkaniem, wadami wymowy, komunikacją alternatywną, nauką komunikacji u dzieci z autyzmem, korygowaniem wad wymowy, stymulacją rozwoju mowy, prawidłową emisją głosu, jego ochroną u osób z ryzyka zawodowego. Zajmuje się wczesną nauką czytania u dzieci. Szkoli kadry z zakresu usprawniania mowy i słuchu u dzieci prowadząc warsztaty z logorytmiki. Współpracuje z kilkoma uczelniami wyższymi, firmą szkoleniową, prowadzi terapie indywidualne i grupowe.

WSPÓŁPRACA Z RODZICEM W SYTUACJI TRUDNEJ

Warsztat pozwoli przyjrzeć się relacjom jakie budujemy z uczniami i rodzicami. Od bardzo wielu nauczycieli słyszę, że z dziećmi sobie radzą, z rodzicami bywa różnie. Jak wygląda Twoja komunikacja? Czego się  obawiasz w kontakcie z rodzicem? Jakie emocje w Tobie się budzą?  Odpowiesz sobie na pytania dotyczące Twojego zachowania, postawy i traktowanie siebie jako nauczyciela.Zdefiniujesz również „sytuację trudną”, poznasz kilka mechanizmów z obszaru asertywności, które możesz wykorzystać do radzenia sobie z takim sytuacjami.

prowadząca :Katarzyna Świątkowska -właścicielka Centrum Szkoleń Cognitus. Trener, akredytowany coach ICF na poziomie ACC, terapeuta TSR i RTZ. Pedagog i doradca zawodowy. Od 15 lat prowadzi praktykę trenerską. Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu rozwoju osobistego i doskonalenia kompetencji miękkich. Od wielu lat aktywnie wspiera osoby w trudnościach zawodowych i życiowych. Cechuje ją duża wiara w ludzi, w ich siłę i możliwości. W swojej pracy wykorzystuje różnorodne metody z obszaru coachingu, terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach i doradztwa zawodowego. Z zaangażowaniem i ciekawością podejmuje nowe wyzwania.