Program konferencji

8.30 – 9.00 Rejestracja

9.00 9.15 – Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników.

9.15 – 10.40 – warsztat „Uczeń i nauczyciel w dżungli emocji- krótki kurs przetrwania”, Ewa Mordalska

 9.15.-1040 – warsztat „Nauczanie wizualne”, Matylda Przepiórkowska /starsze dzieci/

9.15 -10.40 – warsztat „Cztery pory roku – plastyczno – muzyczne inspiracje rozwijające  kreatywność u dzieci, Marta Michalska

9.15-10.40 warsztat „Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne w integracjisensorycznej”, Małgorzata Siciarz

10.40 -11.10 –przerwa kawowa,  zwiedzanie stoisk wystawców

11.10 -12.00 – Gość specjalny Wojciech Eichelberger -wykład „Summerhill -szkoła wolnych ludzi”

12.10 13.40 warsztat – Jestem wyjątkowy i niepowtarzalny. Budowanie poczucia własnej wartości -od przedszkolaka do nastolatka, Ewa Mordalska

12.10-13.40 warsztat – Sztuczki ze sztuką- działania plastyczne rozwijające wyobraźnię i ekspresję,  Marta Michalska

12.10 -13.40 warsztat – Warsztat skutecznego nauczyciela

12.10 -13.40 warsztat – Nauczanie wizualne /młodsze dzieci/

13.40-14.30 przerwa obiadowa, kawa

14.30 -16.00  warsztat „Współpraca z rodzicem w sytuacji trudnej”. Katarzyna Świątkowska

14.30 -16.00 warsztat „Nauczanie wizualne” /młodsze dzieci/, Matylda Przepiórkowska

14.30 -16.00 warsztat „Cztery pory roku – plastyczno – muzyczne inspiracje rozwijające  kreatywność u dzieci, Marta Michalska

14.30 -16.00 warsztat „Zwykłe i niezwykłe techniki plastyczne w integracji sensorycznej”, Małgorzata Siciarz

16.00 -zakończenie konferencji,  losowanie nagród, rozdanie certyfikatów

 

16.00 zakończenie konferencji, podsumowanie, losowanie nagród, rozdanie certyfikatów