Komunikacja w oparciu o porozumienie bez przemocy (NVC)

POROZUMIENIE BEZ PRZEMOCY JEST ZAPOMNIANYM JĘZYKIEM LUDZKOŚCI – MOWĄ LUDZI, KTÓRZY TROSZCZĄ SIĘ O SIEBIE WZAJEMNIE I PRAGNĄŻYĆ W HARMONII.

Doktor Marshall B. Rosenberg (prekursor NVC) jest psychologiem klinicystą, światowej klasy działaczem na rzecz pokoju i założycielem Ośrodkiem Porozumienia Bez Przemocy. Wychowany w niespokojnej dzielnicy, postanowił odkryć sposób mówienia, który sprzyjałby współczuciu i zapobiegał przemocy. Doktor Rosenberg pragnął upowszechnić na całym świecie, we wszystkich targanych wojną krajach, znajomość niezbędnych technik ułatwiających utrzymanie pokoju. Jego techniki NVC okazały się bardzo skutecznym narzędziem pokojowego uzgadniania poglądów w życiu prywatnym, zawodowym i politycznym. Korzystają z nich rodziny, nauczyciele, dyrektorzy, poradnie, służba zdrowia, policja, duchowni, członkowie rządów oraz wiele innych osób pracujących z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

Wyobraźmy sobie relacje, które wzbogacają nasze życie, stają się źródłem mocy i są bezpiecznie łagodne dla każdej ze stron. Są pozbawione zmagań z poczuciem braku i ograniczeń, które chcemy sobie kompensować obecnością innych. Wyobraźmy sobie codzienną praktykę, która kotwiczy nas w spokojnej uważności w relacji. Pomaga unikać pułapek czucia się ofiarą, krytycyzmu, obwiniania, oczekiwań i wymagań, które wpływają na nasze relacje z innymi. Umożliwiają wzajemne obdarowywanie się i wzbogacanie życia w rodzaj tańca między nami, który się wydarza dzięki unikalnej mocy porozumienia.

communication-trouble-007

W świecie, w którym żyjemy większość z nas skupia się głównie na byciu usłyszanym, na komentowaniu i dawaniu rad z pozytywnymi intencjami. Mniej czasu, energii i uwagi poświęcamy temu by prawdziwie słuchać samych siebie i innych.

Gdy większość energii poświęcamy na bycie wysłuchanym i zrozumianym przez innych, zapominamy o słuchaniu lub jesteśmy słuchaczami powierzchownymi. Dążymy wtedy do słuchania bardziej naszych myśli i interpretowania tego, o czym inni mówią, niż do otworzenia się na to, co jest żywe w tym konkretnym momencie.

W Porozumieniu Bez Przemocy istotne jest praktykowanie komunikacji, która wspiera nas
w pozostawaniu w relaksie w stosunku do samych siebie i w odniesieniu do innych, w pozostawaniu w połączeniu serce – serce, w każdej sytuacji, która się nam przydarza. Najbardziej charakterystycznym ćwiczeniem w tego typu komunikacji jest tak zwana praktyka A-B-C, czyli zaproszenie siebie samego do stania się słuchaczem. Wypełnienie kroków A-B-C zapewnia komunikację opierającą się na 3

, zobaczenia i wysłuchania prze drugą osobę.

intencjach:

  • połączenie z samym sobą;
  • zobaczenie, usłyszenie i zrozumienie drugiej osoby;
  • poszukiwanie zrozumienia

To komunikacyjne A-B-C pomoże rozwiązać większość problemów w relacjach i wspierać tworzenie tego rodzaju serdecznego porozumienia, za jakim tęsknimy w każdej relacji z drugą osobą.

A: Najpierw zobacz, usłysz, poczuj i szukaj zrozumienia swoich własnych reakcji na to co inni mówią, czy robią.

Ten krok to empatia w stosunku do samego siebie, pozwolenie samemu sobie na uczucia i potrzeby, które są obecne we mnie w tej chwili. Oznacza to, żeby – wykorzystując praktykę 1-2-3 w stosunku do samego siebie – dostrzegać i zezwalać na to, co dzieje się w naszych umysłach i ciałach, wybierać odpoczynek w tym, co jest – zamiast reagowania, poddawania się zalewowi emocji lub tłumienia własnych doświadczeń. Będąc w tym głębokim połączeniu z samym sobą można słuchać i działać – odpowiadać – spontanicznie i kreatywnie w sposób, który jest wspierający w tej sytuacji.

B: potem zobacz, usłysz i zrozum drugą osobę.

W tym wypadku „zrozum” znaczy, tak jak w kroku A zrozum z sercem. Innymi słowy, to empatyczn

e porozumienie z uczuciami i potrzebami żywymi w drugiej osobie właśnie w tym momencie. Nie jest to mentalne zrozumienie, interpretacja czy analiza, ale proste osadzenie w rzeczywistości, której doświadcza ta druga osoba w tym konkretnym momencie.

C: WTEDY wyraź siebie i zostań zrozumiany

W tym kroku wyrażamy siebie szczerze, naszym celem jest bycie uczciwym w stosunku do siebie, po to by umożliwić innym zobaczenie nas i pozostanie z nami w empatycznym kontakcie w tej chwili. Wyrażamy to co jest żywe w nas tu i teraz, bez wskazywania zewnętrznego doświadczenia jako przyczyny tych odczuć. Innymi słowy, bierzemy odpowiedzialność i stajemy się właścicielami naszych doświadczeń. To sprawia, że jesteśmy panami samych siebie, a nie ofiarami okoliczności. ( Kuszące, prawda?)

Krok C to oferowanie jako daru naszej rzeczywistości, tak jak doświadczamy jej w tej właśnie chwili. Ta oferta może zawierać dar skierowania prośby do drugiej osoby. Prośba jest darem bo stwarza innym możliwość wniesienia wkładu w nasze życie. Ten dar znika gdy miesza się z oczekiwaniami
i żądaniami.

giraffe

Język Porozumienia określany bywa językiem żyrafy czy językiem serca i zwiększa szanse na tworzenie silnego i żywego kontaktu z innymi. Zgodnie z językiem żyrafy, im więcej wyrażamy uczuć
i prawdziwych potrzeb żywych w nas w tej chwili, zamiast dzielić się myślami i punktami widzenia, tym łatwiej będzie innym połączyć się z nami w serdeczny zamiast mentalny sposób.

Model komunikacji NVC wyklucza grę w „Kto ma rację?”, język i sposób myślenia w kategoriach dobrze/żle, właściwie/niewłaściwie, lepiej/gorzej. Żądania, porównywanie czy zrzucanie odpowiedzialności służy bardziej kulturze dominacji i uzyskiwania nad kimś kontroli niż bliskiemu
i silnemu kontaktowi z drugim człowiekiem.

Porozumienie bez Przemocy poprzez konkretne wskazówki łagodzi nieporozumienia i ułatwia codzienne rozmowy budując wysoką jakość empatycznych relacji. Zapobiega powstawaniu konfliktów, a jednocześnie bazując na uniwersalnych potrzebach daje większe możliwości i szanse na zaspokajanie naszych potrzeb. NVC jednocześnie bierze pod uwagę potrzeby innych, dając szansę na wygraną wszystkich zainteresowanych. Innymi słowy realizujemy strategię wygrany – wygrany poprzez odwoływanie się do rdzennych potrzeb.

Wychodząc z założenia, że potrzeby wszystkich ludzi są uniwersalne i jednakowo ważne, NVC pozwala budować żywe, autentyczne, bliskie, pełne zrozumienia relacje, uczy, jak brać odpowiedzialność za swoje życie i potrzeby oraz jak pomagać innym w docieraniu do swoich pragnień i możliwości ich zaspokojenia.

________________________________________________________________________________

Artykuł powstał w oparciu o książkę Marshalla B. Rosenberga „Porozumienie Bez Przemocy”.

Autorka artykułu: Magdalena Wolfart – Samselska – absolwentka pedagogiki, dyplomowany doradca zawodowy, coach ( w tym coaching oparty na potrzebach i NVC), trener. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z młodzieżą, studentami, kobietami przewlekle chorymi oraz osobami poszukującymi pracy.

Brak możliwości komentowania