Województwo Podlaskie

W terminie od 15 września zapraszamy do udziału w szkoleniach osoby indywidualne zamieszkałe na terenie woj . podlaskiego

Uczestnik szkolenia zgodnie z wymogami powinien zamieszkiwać na terenie woj. podlaskiego.

Jesteś zainteresowany udziałem w projekcie? Napisz maila na adres instytut@cognitus.pl

Bezpłatna działalność Instytutu jest obecnie realizowana poprzez następujące projekty:

Terapeuta karmienia z pasją

Terapeuta Ręki I i II stopnia

Terapeuta zmysłosensoryki z pasją

Trener rozwoju dziecka w wieku szkolnym – Pedagog z pasją

Trener rozwoju małego dziecka–Pedagog z pasją

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych szkoleń.

(*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.

Nazwa szkolenia (*)

Dane uczestnika:

Dane obowiązkowe (*)

Imię (*)

Nazwisko (*)

Telefon (*)

Adres email (*)

Data urodzenia (*)

Wykształcenie (*)

PESEL (*)

Adres zamieszkania (*)

Miejscowosc (*)

Ulica (*)

Mieszkanie nr

Kod pocztowy (*)

Poczta (*)


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu i badania jakości po projekcie, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, projektach oraz wydarzeniach

Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku, w przypadku wzięcia udziału w projekcie, utrwalonego podczas projektu, zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.