Białystok: Terapeuta Ręki i Stopy 1 i 2 stopnia z dodatkowymi szkoleniami

Opis projektu

Uwaga: ze względu na ogromną liczbę zgłoszeń nie gwarantujemy miejsca w projekcie.

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym projekcie nauczycieli, wychowawców, terapeutów, opiekunów, studentów, rodziców z miasta Białystok, powiatu białostockiego i sokólskiego.

/Osoby zamieszkujące, uczące się lub pracujące na terenie w/w powiatów/

 

Bon szkoleniowy może otrzymać osoba pełnoletnia.
Wykształcenie nie ma znaczenia, zachęcamy do udziału osoby zainteresowane szkoleniem, chcące z własnej woli podnieść swoje kwalifikacje.
Zapraszamy również studentów i osoby powyżej 50 roku życia.

W ramach Poddziałanie 3.2.1 „Rozwój kompetencji językowych i TIK oraz wsparcie wybranych form kształcenia ustawicznego zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki”
Realizowane będą następujące szkolenia:

 1. Podstawy pracy w pakiecie  Google Apss z bonusem Terapia ręki i stopy 1 stopień, Neurodydaktyka
 2. Zaawansowane techniki pracy  w pakiecie Google Apss  z bonusem Logorytmika 1 stopień, Bajkoterapia
 3. TIK w dydaktyce z bonusem Terapia ręki 2 stopień oraz Logorytmika 2 stopień

Po ukończeniu trzech szkoleń uczestnik otrzymuje następujące dodatkowe certyfikaty:

 1. Terapeuta ręki i stopy1 i 2 stopnia
 2. Logorytmika 1 i 2 stopień
 3. Bajkoterapia i Neurodydaktyka

Osoby, które ukończą wszystkie 3 szkolenia mają prawo do uczestnictwa w bezpłatnym szkoleniu TUS i uzyskaniu certyfikatu Trening Umiejętności Społecznych 1 i 2 stopnia.

Każde szkolenie trwa 20 godzin. Udział we wszystkich proponowanych formach to aż 8 certyfikatów!

Uwaga

Projekt wymaga zaangażowania uczestnika w przygotowanie dokumentacji. Ta oferta skierowana jest do osób wytrwałych, które rozumieją, że otrzymanie wsparcia finansowego i udział w 3 szkoleniach wymaga nakładu czasu i wypełnienia formalności. Konieczna będzie również wizyta w biurze projektu w Białymstoku.

Poza umową uczestnik podpisuje weksel, który jest niezbędnym zabezpieczeniem udziału w szkoleniach. Wszystkie formalności i szczegóły umowy zostaną wyjaśnione przez konsultantów.

Zgłoszenie się przez formularz, nie jest jednoznaczne z kwalifikacją.

Po zgłoszeniu uczestnik otrzyma wszystkie informacje, zapozna się z dokumentami, umową i podejmie decyzję o udziale w projekcie.

Formularz

  (*) oznacza pola, które muszą zostać wypełnione.

  Dane uczestnika:

  Imię i nazwisko (*)

  Adres email (*)

  Telefon (*)

  Powiat (*)

  Wykształcenie (*)

  (*) Oświadczam, ze zgłaszam udział w trzech szkoleniach:

  1. Podstawy pracy w pakiecie Google Apps z bonusem Terapia ręki 1 stopień
  2. Zaawansowane techniki pracy w pakiecie Google Apss z bonusem Logorytmika 1 stopień
  3. TIK w dydaktyce z bonusem Terapia ręki 2 stopień oraz Logorytmika 2 stopień

  (*) Potwierdzam zapoznanie się z informacją, ze po udziale w trzech szkoleniach przysługuje mi prawo udziału w szkoleniu Trening Umiejętności Społecznych 1 i 2 stopień.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb realizacji projektu i badania jakości po projekcie, oraz innych celów zgodnie z polityką prywatności. Wypełnienie obowiązku informacyjnego znajduje się na stronie Obowiązek informacyjny.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o nowych szkoleniach, projektach oraz wydarzeniach

  W przypadku wzięcia udziału w projekcie, wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku utrwalonego podczas projektu zgodnie z zapisami Zgody na publikację wizerunku.

  Wyrażam zgodę na przekazanie danych niezbędnych do procesu rekrutacji podmiotowi trzeciemu w celu dokończenia procesu rekrutacyjnego.